Aartsen Kids Foundation

Daarnaast kunnen basisscholen gebruik maken van het ‘Stoere Traktaties’ lespakket. Het is een belevingsproject. De klas wordt getrakteerd op een spannende big-size kist. Met deze kist vol verse soorten groenten en fruit, verhalen, (smaak)belevingen en lesmaterialen zoals werkboekjes en spelletjes, gaat een wereld voor ze open. In totaal bestaat het lesprogramma uit 4 lessen en met al het ontvangen materiaal kan de docent deze lessen invullen. Het is in eerste instantie bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5, maar het is ook mogelijk om hier andere klassen bij te betrekken. De insteek van het project is dat kinderen kennis maken met verschillende soorten groenten en fruit. Ook leren zij welke weg groenten en fruit afleggen voordat het in de supermarkt ligt; ‘van grond tot mond’. Kinderen geven vooral hun eigen inbreng in het project.

Voor steeds meer basisscholen is het gezond trakteren onderdeel van het schoolbeleid. School biedt kinderen hiermee een gezonde omgeving. Het project ‘Stoere Traktaties’ kan als onderdeel van de les gebruikt worden. De AKF streeft ernaar om zich te verbinden aan de Gezonde School-aanpak. Bij de Gezonde School-aanpak kan een school een vignet behalen voor het onderdeel voeding, maar dit kan ook voor andere onderwerpen zoals bewegen, hygiëne, milieu etc.

Een basisschool in Teteringen, OBS de Springplank, is een mooi voorbeeld van een gezonde school. Op 3 juni werd het vignet Gezonde School (thema voeding) door wethouder Miriam Haagh uitgereikt. Hiermee mag OBS de Springplank  zich de eerste gezonde basisschool van Breda noemen.

Bent u als school of docent geïnteresseerd in de Gezonde School-aanpak en/of het belevingsproject van de Aartsenfruit Kidsfoundation? Laat het ons weten!

Deel dit bericht:

Eerste basisschool met Gezonde School vignet

Een feestelijk moment voor OBS de Springplank

Op 3 juni vond er een feestelijk moment plaats op OBS de Springplank. Deze basisschool in Teteringen mag zich de eerste gezonde basisschool noemen in Breda. Wethouder Miriam Haagh werd uitgenodigd door de school. Nadat de kinderen een estafette hadden gelopen met een cadeau, mocht Miriam Haagh dit openmaken. Uit het cadeau kwam het vignet Gezonde School tevoorschijn. De kinderen zongen samen een fruitlied om dat te vieren.

 

Deel dit bericht:

Belcrum Telt!

Deel dit bericht:

Breda zet in op Gezonde Buurten

Iedereen wilt dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan Breda er één is. De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.

gezonde buurten
gezonde buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en volwassenen een blijvende stem hebben en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. In de Bredase Gezonde Buurten Doornbos-Linie en Kesteren-Muizenberg zijn al een aantal burgerinitiatieven opgezet.

De gemeente zet in op gezondheid, groen en kindvriendelijkheid. De gemeente Breda heeft na een selectieproces van het ministerie van VWS in totaal 130.000 euro subsidie toegekend gekregen voor beide wijken. Hoe de Gezonde Buurten in Breda worden ingericht, is mede afhankelijk van ideeën die bewoners, met name kinderen, zelf inbrengen. “Dankzij deze subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken die zij in hun wijk willen organiseren zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert,” aldus wethouder Miriam Haagh.

gezonde buurten
gezonde buurten

Omgevingswet

Het project loopt tot 2021 en sluit naadloos aan op het proces rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht gaat. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. Door de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen aan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving.

Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen voortaan de betrokken inwoners en ondernemers het voortouw. Juist deze participatie en inzet is naast een grotere slagvaardigheid de grootste winst van deze nieuwe wet. Want doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes.

gezonde buurten

Groenere schoolpleinen

Een groen schoolplein, wie wil dat niet?

Gesteund door een provinciale subsidie, advies en een gemeentelijke bijdrage, wordt het aanleggen van een groen, gezond en educatief schoolplein wel heel aantrekkelijk. Waarom een groen schoolplein en wat is er mogelijk voor Bredase scholen?

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een groen speelplein prikkelt de fantasie, er is minder pestgedrag en er blijkt uit onderzoek dat kinderen zich na een 'groene pauze’ beter kunnen concentreren.

Groener Schoolplein buitenspelen
Groene Speeltuin Breda

 

Er is, vanwege het provinciale programma ‘Schoolpleinen van de toekomst’, alle reden toe om vanaf 10 april 2018 groene schoolpleinen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van een advies en subsidie (€ 14.000,- per school). De gemeente Breda doet hier nog een schepje bovenop. Gedurende drie jaar, worden jaarlijks vier scholen voorzien van een bedrag van maximaal € 10.000 euro, waarbij o.a. deze criteria gelden:  

  • openstellen van het schoolplein voor de buurt
  • minstens 1/3 van de tegels gaat eruit, zodat het regenwater weer de grond in kan zakken
  • draagvlak onder het personeel en de ouders
  • het schoolplein inzetten voor 'buitenlessen'.  

De overkoepelende schoolbesturen (BOB) dragen jaarlijks vier Bredase scholen aan (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs), die voor de bijdrage in aanmerking komen.

Provinciaal is een kennisloket opengesteld met advies over bijvoorbeeld de subsidieregeling, ontwerpers en het 10-stappenplan. Vragen kun je nu al kwijt bij schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl

Bij de Gemeente Breda is Marika Rath (email: mcjb.rath@breda.nl / tel: 076-5294773) aanspreekpunt om de eerste vragen van scholen te beantwoorden en de koppeling met projecten in de schoolomgeving en een procesbegeleider te leggen.

Blije kinderen - groen schoolplein
Deel dit bericht:

Project: Schoolplein14

Samen sporten en spelen

Steeds meer scholen ondersteunen het project Schoolplein14 en ook de scholen in Breda blijven niet achter. Met het project Schoolplein14 wil de Cruyff Foundation kinderen tijdens en ook na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Sport en spel is immers net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren en schrijven.

Het Noorderlicht is de eerste school in Breda die van start is gegaan met Schoolplein14. Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvlakken (coatings) aangebracht. Met deze coatings worden de leerlingen meer uitgedaagd om samen te sporten en te spelen. Ook kreeg de school een sportpakket en spellenhandboek om actief met de leerlingen aan de slag te gaan op hun Schoolplein14.

Sterk samenwerkingsverband

Ondertussen is er in Breda een sterk samenwerkingsverband ontstaan tussen de Cruyff Foundation en de gemeente Breda. De pleinen worden binnen deze samenwerking middels een co-financiering gerealiseerd door Cruyff Foundation, gemeente Breda en de desbetreffende school.

De JOGG aanpak

De gemeente Breda heeft veel aandacht voor spel en beweging voor kinderen en dit gebeurt mede met de JOGG aanpak. Ook op school is bewegen enorm belangrijk. In de pauzes moeten kinderen lekker kunnen rennen en spelen. Een goed ingericht schoolplein is hier de basis voor en zal kinderen stimuleren om meer te gaan bewegen.

Deel dit bericht:

Project: Peutergym

motorische vaardigheden ontwikkelingen

Met behulp van peutergym wordt eraan gewerkt dat kinderen al op jonge leeftijd voldoende gaan bewegen. Onder deskundige begeleiding van een kinderfysiotherapeut kunnen peuters  in kleine groepen, hun motorische vaardigheden, in eigen tempo ontwikkelen.

Prikkelen

Peutergym is bedoeld om kinderen op jonge leeftijd te prikkelen zich motorisch te ontwikkelen. Door de verschillende bewegingen die er worden gemaakt, wordt zowel hun uithoudingsvermogen als hun weerstand vergroot.

Project: De Gezonde School

stimuleer betere prestaties

Wist u dat Gezonde School-activiteiten kunnen leiden tot een gezondere leefstijl van leerlingen? En dat een gezonde leefstijl op haar beurt weer samenhangt met betere schoolprestaties? Kies om die reden voor gezond!

Bij Jongeren Op Gezond Gewicht wordt er veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Ook op scholen zetten we deze trend door middels het project 'Gezonde School'.

Scholen kunnen een Vignet 'Gezonde School' behalen. Hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet behaald heeft, mag zich Gezonde School noemen.

Deel dit bericht: