Breda zet in op Gezonde Buurten

Iedereen wilt dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan Breda er één is. De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.

gezonde buurten
gezonde buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en volwassenen een blijvende stem hebben en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. In de Bredase Gezonde Buurten Doornbos-Linie en Kesteren-Muizenberg zijn al een aantal burgerinitiatieven opgezet.

De gemeente zet in op gezondheid, groen en kindvriendelijkheid. De gemeente Breda heeft na een selectieproces van het ministerie van VWS in totaal 130.000 euro subsidie toegekend gekregen voor beide wijken. Hoe de Gezonde Buurten in Breda worden ingericht, is mede afhankelijk van ideeën die bewoners, met name kinderen, zelf inbrengen. “Dankzij deze subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken die zij in hun wijk willen organiseren zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert,” aldus wethouder Miriam Haagh.

gezonde buurten
gezonde buurten

Omgevingswet

Het project loopt tot 2021 en sluit naadloos aan op het proces rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht gaat. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. Door de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen aan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving.

Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen voortaan de betrokken inwoners en ondernemers het voortouw. Juist deze participatie en inzet is naast een grotere slagvaardigheid de grootste winst van deze nieuwe wet. Want doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes.

gezonde buurten
Deel dit bericht: