Leren, spelen en ontdekken op een groen schoolplein

De meerwaarde van een groen schoolplein wordt steeds bekender. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Een groene invulling van de buitenruimte vergroot ook de gastvrijheid en identiteit van de school en versterkt de sociale cohesie met de buurt.

groene schoolpleinen
groene schoolpleinen

Uit onderzoek blijkt dat alle gebruikersgroepen groene schoolpleinen meer waarderen dan ‘grijze’ schoolpleinen (o.a. Groene schoolpleinen; een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen, 2013, VU Amsterdam). De belangrijkste inrichtingselementen van een groen schoolplein zijn: ontspanning, activiteit, veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving. Leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren zijn aanmerkelijk meer tevreden over hun schoolplein indien dit groen is.

Om het vergroenen van schoolpleinen verder te stimuleren heeft de provincie Noord-Brabant, samen met vier Brabantse Waterschappen, het programma Jong Leren Eten, het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners een subsidieregeling in het leven geroepen. Meer informatie over de subsidie en groene schoolpleinen in Noord-Brabant is terug te vinden op de website schoolpleinenbrabant.nl.

groene schoolpleinen
groene schoolpleinen

De subsidie is nu al een groot succes. In 2018 zijn er al zoveel subsidieaanvragen ingediend voor groene schoolpleinen in Noord-Brabant dat het geld voor 2019 al beschikbaar is gesteld!

In Breda zijn er ook al verschillende scholen gestart met plannen voor een groen(er) schoolplein. Vanuit JOGG Breda is een extra € 10.000 euro per schoolplein beschikbaar. Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Marika Rath, mcjb.rath@breda.nl.

Lees ook ons artikel over rookvrije schoolpleinen!

Deel dit bericht: