Deel dit bericht:

Ken jij de risk factory al?

De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties krijgen basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veilig­heid, gezondheid en duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen.

De situaties gaan onder meer over brand­gevaar, cybercrime, verkeers­veiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne. De Risk Factory is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners. Zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant.

Gezonde Buurt: Doornbos-Linie zet de bloemetjes buiten!

De Bredase wijk Doornbos-Linie is een van de dertien mooie, groene voorbeelden in Nederland! Ofwel: een Gezonde Buurt, voor en door bewoners gecreëerd, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen uitdagend kunnen spelen.

Woensdag 7 september waren Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)) en Arjen van Drunen (wethouder Wonen en Onderwijs van gemeente Breda) op bezoek in de Bredase wijk Doornbos-Linie. Zij werden hartelijk verwelkomd door het programma ‘DOORNBOS-LINIE zet de bloemetjes buiten’. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd om er een geweldige dag voor de buurt van te maken.

Bij het Pukplein in Breda vond een demonstratie trampolinespringen plaats en op het schoolplein van basisschool Liniedoorn vonden diverse beweeg- en waterspellen plaats. Daarnaast verzorgde Marjolijn Sonnema de officiële opening van het insectenhotel en nam ze deel aan de podcast die jongeren uit de wijk aan het opnemen waren.

Bekijk hier het filmpje! Gezonde Buurten - Doornbos-Linie zet de bloemetjes buiten - YouTube

Deze middag werd georganiseerd door Stichting Pukplein in samenwerking met Basisschool Liniedoorn, wijkraad, Gemeente Breda, Alwel, Jantje Beton, JOGG en IVN Natuureducatie.

Deel dit bericht: