Preventieakkoord

Lokale partijen, gemeente Breda en GGD West-Brabant, hebben voor de jaren 2021 en 2022 samen concrete afspraken gemaakt gericht op het bevorderen en behouden van de gezondheid, bevorderen van het maken van gezonde keuzes en het leggen van een goede basis voor deelname aan de samenleving. Binnen het Lokaal Preventieakkoord focussen we op drie sub thema's:
• gezond ouder worden
• gezonde werkvloer
• gezonde inwoner Hoge Vucht
Op 10 februari hebben we met diverse samenwerkingspartners tijdens een online bijeenkomst teruggeblikt en natuurlijk vooruitgekeken hoe we verder willen gaan.

Wil je de powerpoint nog eens zien die tijdens de bijeenkomst is gebruikt met een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd of op dit moment nog worden uitgevoerd? Bekijk hier de presentatie.

Wil je nog eens nalezen wat we met elkaar besproken hebben? Lees hier waar we trots op zijn, wat goed gaat, wat we hebben geleerd en hoe we verder willen…

Overgewicht is onze nadrukkelijke rode draad, omdat:
• hierop veel gezondheidswinst te halen is: 45% van alle 19plussers in Breda heeft op dit moment overgewicht en volgens prognoses van het RIVM neemt dit in de toekomst toe (in 2040: landelijk 62%)
• overgewicht lichamelijke risico’s met zich meebrengt (zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker) en kan leiden tot psychische klachten (depressie, eenzaamheid) en verminderde inzetbaarheid op het werk
• er een samenhang is met kwetsbaarheid van inwoners, o.a. armoede en laag opleidingsniveau
• het aansluit op de bestaande JOGG-aanpak (gericht op kinderen en jongeren van 0-19 jaar) waarbij bewegen, gezond eten en water drinken bevorderd wordt en hiermee een gezond gewicht

Roken is een onderwerp dat meegenomen wordt waar het passend is:
Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan, elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Daarom
• stimuleren we sinds 2019 rookvrij opgroeien in Breda voor de jeugd en worden zoveel mogelijk plekken rookvrij gemaakt
• stimuleren we een rookvrije, gezonde werkomgeving blijft belangrijk

Deel dit bericht: