Daarnaast eten de kinderen bij KIK fruit, en als tussendoortjes komkommer, tomaat, paprika en rozijntjes. Bovendien wordt er gelet op gematigd gebruik van zout en suiker, en serveren ze de KIK special! Een alternatieve en extra gezonde lunch! Doel van de Kik special is eens iets anders te serveren dan de geijkte boterham. En als het even kan, helpen de kinderen mee met de bereiding van de KIK-special. Zo maken ze bijvoorbeeld verse soep van tomaten of courgette of andere groentes, en laten ze de kinderen proeven van avocado’s en noten. Iedere week staat er een ander recept centraal!

Tot slot doen ze bij KIK aan moestuinieren. De zaadjes voor de groenten in de moestuin zijn net de grond in gegaan dus hopelijk wordt het groenten assortiment binnenkort nog uitgebreider! Door dit mooie initiatief worden de kinderen zich meer bewust van wat ze eten en waar het eten vandaan komt.

Ondertekening Bredaas Lokaal Preventieakkoord

Meer informatie

Alle afspraken zijn terug te lezen in het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. Heb je vragen of wil je deelnemen? Neem dan contact op met Ans van der Borst via a.borst@ggdwestbrabant.nl.

Deel dit bericht:

City Challenge: meer perspectief voor Bredase jongeren

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van de jongeren in Nederland. Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. 

GGD West-Brabant en Gemeente Breda namen het initiatief om samen met  jongeren, horeca en de creatieve sector te kijken naar wat er nog wél mogelijk is. De challenge: Hoe kunnen we Bredase jongeren (16 t/m 25) meer perspectief geven én Breda levendig en gezond houden? Deze challenge is aangegaan door middel van een online innovatiesprint. Op dag 1 zijn er wensen en behoeftes opgehaald bij jongeren in Breda. Op dag 2 zijn er samen ideeën bedacht en op dag 3 en 4 zijn deze ideeën uitgetest in de praktijk bij de doelgroep. Met de concepten die hieruit voort kwamen worden momenteel experimenten gestart.

city challenge corona breda
city challenge corona breda

Tijdens de sprint kwam naar voren dat jongeren vooral behoefte behoefte hebben aan ‘‘live’’ activiteiten en ze willen elkaar weer spontaan kunnen ontmoeten. De komende tijd gaan de betrokkenen daarom experimenteren met het organiseren van corona proof sociale en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan sportactiviteiten en het organiseren van een feestelijke wandeltocht langs natuur, horeca en cultuur.

Ook worden studenten ingezet om coronaproof activiteiten te bedenken en uit te voeren. Door middel van een routekaart wordt er meebewogen met wat er op dat moment kan met betrekking tot de coronamaatregelen. Bovendien wordt er gewerkt aan een online platform waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze impact kunnen maken en waar ze allerlei inspiratie kunnen vinden. Op korte termijn is het doel om jongeren perspectief te bieden zolang de coronacrisis aanhoudt. Op langere termijn is de inzet gericht op een duurzaam gezonde, levendige stad!

week van de publieke gezondheid
lokaal preventieakkoord breda

Foto's gemaakt door Reinier de Vlaam

32 partijen uit de stad hebben zich officieel verbonden aan één of meer van de 28 afspraken door het ondertekenen van het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. Dit gebeurde op donderdag 21 januari in de vorm van een drive-in in Breepark. Op 12 november 2020 hebben verschillende organisaties en professionals zoals huisartsen, kinderopvang, bedrijven, jeugdwerkers, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en voedingsdeskundigen met elkaar gesproken over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Die gesprekken hebben tot 28 concrete werkafspraken geleid die zijn opgenomen in het akkoord.

Meer partners en ontwikkelingen in de toekomst

De afspraken vormen een startpunt van een maatschappelijke samenwerking en beweging richting een gezonder Breda. In de komende jaren is er ruimte om nieuwe inzichten op te doen. Ook voor nieuwe partners is er de kans om aan te haken en mee te denken om van Breda een nog gezondere stad te maken. Gemeente Breda en GGD West-Brabant helpen de lokale partners en initiatieven waar nodig bij de uitvoering.

Afgeleide van het landelijk preventieakkoord

Wethouder Miriam Haagh: “Het belang van werken aan een gezonde omgeving voor inwoners en werknemers wordt door iedereen gezien en gevoeld. Zeker in deze corona-periode worden een goede weerstand en het maken van gezonde keuzes extra onderstreept. Naast gezond eten, bewegen en bijvoorbeeld water drinken, is goed in je vel zitten en veerkracht belangrijk voor je gezondheid. Daarvoor zijn ook elementen als sociaal contact, zingeving en meedoen aan de maatschappij relevant. Wie goed in zijn vel zit, kan makkelijker gezonde keuzes maken.”

Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Daartoe is in 2018 een landelijk preventieakkoord gesloten. Al 70 partijen hebben dit landelijk akkoord ondertekend waarin meer dan 200 afspraken staan. Breda heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft samen met partners in de stad nu een lokaal akkoord gesloten. In het Bredase akkoord  staan drie thema’s centraal: ‘gezond oud worden’, ‘gezonde werkvloer ‘gezonde inwoners van Hoge Vucht’. Het Bredaas Lokaal Preventieakkoord sluit aan op andere initiatieven in de stad, de JOGG-aanpak en het Bredaas Sportakkoord. Doordat deze ook gericht zijn op een gezonde leefstijl en waarin ook samen wordt gewerkt met o.a. sport- en beweegaanbieders, onderwijs en zorg werken ze aanvullend en versterkend.

Meer informatie

U kunt alle afspraken teruglezen in het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. De ondertekende versie wordt binnenkort geplaatst. Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ans van der Borst via a.borst@ggdwestbrabant.nl

 

Deel dit bericht: