Ken jij de risk factory al?

De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Via nagebootste praktijksituaties krijgen basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 bewust inzicht in de risico’s op het gebied van veilig­heid, gezondheid en duurzaamheid. Door zelf te doen en te ervaren, leren zij hoe zij in zo’n situatie moeten handelen.

De situaties gaan onder meer over brand­gevaar, cybercrime, verkeers­veiligheid, pestgedrag en groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne. De Risk Factory is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners. Zoals de GGD, politie, brandweer, het waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant.

Bij het samenstellen van het programma is samengewerkt met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Zo zorgen wij ervoor dat de activiteiten aansluiten bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten. De gekozen aanpak, om door te doen en te beleven, te leren, is onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd.

Zo weten we dat leerlingen die een bezoek hebben gebracht aan de Risk Factory: hoger scoren op prestatie- en kennistesten over handelingen bij onveilige situaties, aantoonbaar meer kennis hebben over de behandelde veiligheidsonderwerpen en risico’s beter kunnen inschatten en beoordelen. Een bezoek aan de Risk Factory kost € 7,50 per leerling, inclusief het vervoer. Dit geldt voor scholen die staan in Midden- en West-Brabant. 

Voor meer informatie en aanmelding: https://www.riskfactorymwb.nl/

Deel dit bericht: