Project: De Gezonde School

stimuleer betere prestaties

Wist u dat Gezonde School-activiteiten kunnen leiden tot een gezondere leefstijl van leerlingen? En dat een gezonde leefstijl op haar beurt weer samenhangt met betere schoolprestaties? Kies om die reden voor gezond!

Bij Jongeren Op Gezond Gewicht wordt er veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Ook op scholen zetten we deze trend door middels het project 'Gezonde School'.

Scholen kunnen een Vignet 'Gezonde School' behalen. Hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet behaald heeft, mag zich Gezonde School noemen.

De 4 Gezonde School-pijlers

- Signaleren en doorverwijzen: vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt.

- Gezondheidseducatie: het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over de gezondheid van leerlingen.

- Schoolomgeving: deze is gezond als de fysieke en sociale omgeving optimaal is voor leerlingen en voor het team.

- Beleid en regelgeving: hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan.

Wat is het?

Een gezonde School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om u te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De school kiest een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren.

Lees hier meer over de pijlers en kernpunten van de Gezonde School-aanpak.

Deel dit bericht: