Waterbox project op Nederlands Congres Volksgezondheid 2018

In opdracht van de JOGG-gemeenten Breda, Oss en ’s Hertogenbosch, werkt PubLab aan dit Waterbox project. De Waterbox is een cadeaubox voor ouders van jonge kinderen tussen de zes en twaalf maanden. De box bevat verschillende middelen, waaronder een beker, slabbetje, waterwijzer en boekje dat ouders helpt om water drinken als bijvoeding te stimuleren. De Waterbox is zo ontworpen, dat consultatiebureaus deze kunnen bespreken met ouders in een zes of acht maanden consult, zodat ze hem ook thuis kunnen gebruiken. Op dit moment onderzoekt PubLab hoe de box doorontwikkeld kan worden naar een effectief en aantrekkelijk product voor consultatiebureaus en ouders.

Deel dit bericht:

Terugblik Jong Leren Eten : zaaien om te oogsten

Terugblik NL Vitaal

NL Vitaal West-Brabant 31 januari

Op 31 januari vond de NL Vitaal Bijeenkomst plaats in het NAC Stadion, in Breda. Het doel van de bijeenkomst is om regionaal de krachten te bundelen voor een vitale jeugd. Gemeente Breda heeft hierin samengewerkt met GGD West-Brabant, Gemeente Roosendaal, Gemeente Bergen Op Zoom, Gemeente Alphen-Chaam, Gemeente Oosterhout, Gemeente Woudrichem, Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025.

Er waren meer dan 100 aanwezigen uit allerlei hoeken. Denk aan wethouders, directeuren van bedrijven, professionals vanuit het onderwijs en maatschappelijke organisaties, zorg- en sportprofessionals en vertegenwoordigers van wijkteams. Samen kunnen we het verschil maken!

Erben Wennemars

Groenere schoolpleinen

Een groen schoolplein, wie wil dat niet?

Gesteund door een provinciale subsidie, advies en een gemeentelijke bijdrage, wordt het aanleggen van een groen, gezond en educatief schoolplein wel heel aantrekkelijk. Waarom een groen schoolplein en wat is er mogelijk voor Bredase scholen?

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een groen speelplein prikkelt de fantasie, er is minder pestgedrag en er blijkt uit onderzoek dat kinderen zich na een 'groene pauze’ beter kunnen concentreren.

Groener Schoolplein buitenspelen
Groene Speeltuin Breda

 

Er is, vanwege het provinciale programma ‘Schoolpleinen van de toekomst’, alle reden toe om vanaf 10 april 2018 groene schoolpleinen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van een advies en subsidie (€ 14.000,- per school). De gemeente Breda doet hier nog een schepje bovenop. Gedurende drie jaar, worden jaarlijks vier scholen voorzien van een bedrag van maximaal € 10.000 euro, waarbij o.a. deze criteria gelden:  

  • openstellen van het schoolplein voor de buurt
  • minstens 1/3 van de tegels gaat eruit, zodat het regenwater weer de grond in kan zakken
  • draagvlak onder het personeel en de ouders
  • het schoolplein inzetten voor 'buitenlessen'.  

De overkoepelende schoolbesturen (BOB) dragen jaarlijks vier Bredase scholen aan (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs), die voor de bijdrage in aanmerking komen.

Provinciaal is een kennisloket opengesteld met advies over bijvoorbeeld de subsidieregeling, ontwerpers en het 10-stappenplan. Vragen kun je nu al kwijt bij schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl

Bij de Gemeente Breda is Marika Rath (email: mcjb.rath@breda.nl / tel: 076-5294773) aanspreekpunt om de eerste vragen van scholen te beantwoorden en de koppeling met projecten in de schoolomgeving en een procesbegeleider te leggen.

Blije kinderen - groen schoolplein
Deel dit bericht:

Langer gezond en zelfstandig, daar hoort een prettige omgeving bij!

 

De nieuwe Omgevingswet is aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2021 in werking. In deze wet is bepaald dat gezondheid een plekje moet krijgen in de nieuwe omgevingsvisie en -plannen van elke gemeente. Voor JOGG-Breda is dit goed nieuws want ook wij streven naar fijne buurten en wijken in Breda, waar onze kinderen worden uitgedaagd om gezond en veilig op te groeien!

De afgelopen maanden heeft een aantal (zorg)professionals hierover al actief meegedacht, samen met de gemeente Breda en haar inwoners. JOGG-Breda wil dat er in de nieuwe plannen ruimte is voor bijvoorbeeld openbare, beweegvriendelijke en groene schoolpleinen, voor beweegactiviteiten op buurtniveau, voor veilige wandel- en fietsroutes van en naar de scholen, etc.

buiten omgevingswet
omgevingswet

 

Vanuit de gemeente, het Waterschap Brabantse Delta en de GGD West-Brabant is op 15 en 16 december 2017 een Public Health Hack georganiseerd met de stelling:.’Hoe kunnen we beter en anders met ruimtelijke informatie in relatie tot gezondheid werken?’

Victor Lamme, hoogleraar, hersenonderzoeker en auteur van het boek “WAAROM?” gaf de aftrap: "Hoe kun je mensen werkelijk aanzetten tot ander gedrag?". Na de kick-off gingen 6 teams aan de slag met 4 challenges:

  • Make less noise: hoe beperk je geluidsoverlast en de impact daarvan op leefbaarheid en gezondheid in een stad vol geluid?
  • Lonely wolves: hoe ziet de openbare ruimte eruit waarin mensen zich minder eenzaam voelen/zijn?
  • Into space man: design de gezonde buitenruimte van de toekomst. Hoe ziet die eruit (in data/verhaal/beeld)
  • I’m feeling hot, hot, hot: de binnenstad van Breda is op een warme dag minstens 8 graden Celsius warmer dan het buitengebied van Breda. Hoe houden we de oververhitte binnenstad leefbaar en gezond?

Na dertig uur brainstormen, met positieve, energie werd het team achter het idee van de app 'Race4Space' verkozen tot winnaar van de Public Health Hack 2017. De game-app 'Race4Space' betrekt jongeren bij politieke besluitvorming én stimuleert zich in te zetten voor hun wijk. Het team won een cheque van € 1.500 om het idee verder uit te werken onder begeleiding van een business-coach.

Bekijk hier de sfeerimpressie van de Public Health Hack Breda 2017.

 

 

Public Health Hack winners
Deel dit bericht:

Werkbezoek Amphia

Kinderen kwetsbaarder bij minder beweging

Op 17 januari j.l. heeft wethouder Miriam Haagh een gesprek gevoerd met de kinderartsen dr. Vaessen-Verberne en dr. van Beek over de gezondheid van de jeugd in de regio Breda. JOGG-Breda zet zich in om kinderen en hun omgeving uit te dagen om gezond te eten, voldoende water te drinken en minimaal een uur per dag lekker te bewegen. Dat dit nog best lastig is, blijkt uit het feit dat de kinderartsen nog steeds veel kinderen met flink overgewicht en bijvoorbeeld longklachten op hun spreekuur in het Amphia ziekenhuis zien. Bij nader onderzoek blijkt dan vaak dat de longklachten geen medische oorzaak hebben, maar het gevolg is van een slechte conditie door te weinig beweging. Ook hebben kinderen sneller last van blessures, omdat zij minder buitenspelen. Ze worden kwetsbaarder.  

Logo Ampia Ziekenhuis
Amphia Breda

Beweging Bredase jeugd stimuleren

JOGG-Breda gaat samen met het Amphia en partners zoals Avans en NHTV, aan de slag om meer bewegen onder de jeugd te stimuleren. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een beweegapp voor de Bredase jeugd, zoals bijvoorbeeld de succesvolle Pokémon app. Maar ook is kennisdeling/voorlichting over dit thema nodig om meer bewustwording bij ouders en opa’s en oma’s  te creëren. Onderzoek naar  het beweeggedrag van kinderen kan hieraan bijdragen. Wat vinden kinderen en jongeren leuk en waardoor worden zij uitgedaagd om te gaan bewegen?

Tot slot willen de kinderartsen en de gemeente Breda de handen ineen slaan richting de zorgverzekeraar om meer aandacht voor preventie van overgewicht te vragen.

Werkbezoek Boerderij Wolfslaar

Buiten spelen, plezier maken en aandacht voor gezonde voeding en natuur, dat is wat kinderen bij Boerderij Wolfslaar beleven. Als kinderen op jonge leeftijd al ervaren hoe belangrijk en fijn het is om in aanraking te komen met dieren, natuur te beleven en te ontdekken waar het eten vandaan komt, zullen ze hier later profijt van hebben. Omdat dit zo belangrijk is voor de Bredase jeugd, bracht Miriam Haagh een bezoek aan Boerderij Wolfslaar op woensdagochtend 6 december.

Na een hartelijke ontvangst door de medewerkers van de boerderij werd, onder het genot van een kopje koffie, bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Boerderij en voedseleducatie voor bezoekers met kinderen (en scholen). 

Werkbezoek Boerderij Wolfslaar
Boerderij Wolfslaar

JOGG-Breda werkt nauw samen met de kinderboerderij. Eén van de educatief medewerkers zit in de werkgroep ‘Jong Leren Eten’, waardoor gezonde voeding in 2018 verder op de kaart gezet wordt in Breda. Een samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en groen initiatieven in de stad is hierbij het uitgangspunt.

Op Boerderij Wolfslaar is voedseleducatie een belangrijk onderdeel. Kinderen leren over de herkomst van het voedsel en hoe zij dit voedsel kunnen bereiden. Zo kunnen ze zelf meel maken voor pannenkoeken van verschillende graansoorten, of bijvoorbeeld zelf appelmoes maken. Er zijn leskisten te leen zoals de smaakleskist, pannenkoekleskist of de kip en het ei.