Terugblik Jong Leren Eten : zaaien om te oogsten

Donderdag 22 februari ging de culinaire werksessie van start in de Lutherse Kerk, in Breda. Deze sessie werd georganiseerd door de makelaars van Jong Leren Eten (Wim Ruis en Judith Piek) en JOGG-Breda. Het doel van deze sessie was om het onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, maatschappelijke initiatieven en wijkinitiatieven samen te brengen, zodat samengewerkt kan worden in het stimuleren van gezonde en duurzame voeding bij de jeugd.

Om 15.45 uur kwamen de eerste gasten binnen. 

Jong leren eten

Ze werden ontvangen met een heerlijk gezond welkomstdrankje van caterringbedrijf Ravanello en kregen een badge met hun naam.  Het maximum aantal deelnemers (35 deelnemers) was bereikt, dus er is genoeg animo in Breda als het gaat om het stimuleren van gezonde voeding.  Om 16.00 uur trapte Miriam Haagh de bijeenkomst af met een enthousiaste speech. Ze benadrukte dat  we samen moeten werken aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Het maken van afspraken en daadwerkelijk aan de slag gaan is belangrijk. Of je nou werkt in het onderwijs, het bedrijfsleven, of in de wijk, dat maakt niet uit. Een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het gezond opgroeien van de jeugd (waaronder gezond en bewust eten) is het begin. Deze missie verspreidt zich verder als een olievlek in de stad. Na het welkomstwoord van Miriam Haagh, gaven Judith Piek en Wim Ruis een presentatie over het  landelijke programma Jong Leren Eten. 

Vanuit de subsidieregeling kan een onderwijs- of kinderopvanginstelling zich melden bij de makelaars met een plan (dat aan bepaalde criteria dient te voldoen) om het idee verder te brengen en waar nodig een financiële bijdrage te ontvangen.De genodigden hebben op de bijeenkomst aan diverse werkvormen meegedaan om met elkaar tot samenwerkingsplannen te komen. Er werd gebrainstormd en daar kwamen veel post’its met ideeën uit voort. Deze ideeën werden per tafel gecreëerd, waaraan een mix zat van mensen uit diverse hoeken (bedrijfsleven, onderwijs, kinderopvang  en de wijk). Tussendoor werden er gezonde gerechten uitgeserveerd door medewerkers van Ravanello samen met de JOGG-ambassadeurs (jongeren die gezonde snacks maken voor hun clubgenootjes van de voetbalvereniging in Breda-Oost), die ook meegeholpen hebben met de voorbereiding. Dit programma richt zich op de jeugd van 0-18 jaar. De kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen en het MBO vallen onder de doelgroep. 

Jong leren eten presentatie
Jong leren eten

Uiteindelijk kozen de aanwezigen vanuit het onderwijs een voor hen aansprekend idee, om dit vervolgens verder uit te denken met andere aanwezigen. Wim Ruis en Judith Piek deelden papieren uit met criteria, waar een idee aan moet voldoen volgens het programma Jong Leren Eten. Hierna werd aan de mensen vanuit het onderwijs gevraagd of zij hun uitgewerkte idee wilden pitchen voor de groep. Wim Ruis, Judith Piek, Malin Wittebol (ook van Jong Leren Eten) en de JOGG-regisseur, Simone Vermeulen, kozen het idee dat het meest aansprekend was. Het winnende idee is de ‘Culinaire reis’ waarbij een Bredase kok met een bus langs school gaat om kinderen te brengen naar zijn of haar voedingsleveranciers en andere bedrijven rondom voeding, bewustwording en duurzaamheid. Kinderen leren over de houdbaarheid van producten en het productieproces.

De winnares kreeg een fruitboom. De overige pitchers kunnen met Judith Piek en Wim Ruis een afspraak maken om het idee verder te brengen. JOGG-Breda blijft betrokken en ondersteunt waar dit nodig is. Al met al was het een geslaagde culinaire werksessie. Deelnemers waren positief, geïnspireerd en vol energie. De lijst met contactgegevens wordt verspreid, zodat er contact kan worden opgenomen met elkaar. De werksessie dient als een eerste aanzet om ideeën uit de stad op te halen en deze om te zetten in concrete acties, gebaseerd op het gedachtegoed van Jong Leren Eten. De updates worden gedeeld in volgende nieuwsbrieven.

 

 

genodigden jong leren eten
Deel dit bericht: