Werkbezoek Amphia

Kinderen kwetsbaarder bij minder beweging

Op 17 januari j.l. heeft wethouder Miriam Haagh een gesprek gevoerd met de kinderartsen dr. Vaessen-Verberne en dr. van Beek over de gezondheid van de jeugd in de regio Breda. JOGG-Breda zet zich in om kinderen en hun omgeving uit te dagen om gezond te eten, voldoende water te drinken en minimaal een uur per dag lekker te bewegen. Dat dit nog best lastig is, blijkt uit het feit dat de kinderartsen nog steeds veel kinderen met flink overgewicht en bijvoorbeeld longklachten op hun spreekuur in het Amphia ziekenhuis zien. Bij nader onderzoek blijkt dan vaak dat de longklachten geen medische oorzaak hebben, maar het gevolg is van een slechte conditie door te weinig beweging. Ook hebben kinderen sneller last van blessures, omdat zij minder buitenspelen. Ze worden kwetsbaarder.  

Logo Ampia Ziekenhuis
Amphia Breda

Beweging Bredase jeugd stimuleren

JOGG-Breda gaat samen met het Amphia en partners zoals Avans en NHTV, aan de slag om meer bewegen onder de jeugd te stimuleren. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een beweegapp voor de Bredase jeugd, zoals bijvoorbeeld de succesvolle Pokémon app. Maar ook is kennisdeling/voorlichting over dit thema nodig om meer bewustwording bij ouders en opa’s en oma’s  te creëren. Onderzoek naar  het beweeggedrag van kinderen kan hieraan bijdragen. Wat vinden kinderen en jongeren leuk en waardoor worden zij uitgedaagd om te gaan bewegen?

Tot slot willen de kinderartsen en de gemeente Breda de handen ineen slaan richting de zorgverzekeraar om meer aandacht voor preventie van overgewicht te vragen.

Deel dit bericht: