Terugblik werkbezoek gemeente Utrecht

In Breda werken we aan een Gezonde Stad. Een gezonde en prettige leefomgeving nodigt uit tot een gezonde leefstijl. Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht leveren we hier een bijdrage aan, samen met andere bewegingen en partners. In ruimtelijk opzicht biedt de aankomende Omgevingswet (in 2021) kansen om te sturen op gezondheid. Het doel van de Omgevingswet is om de fysieke ruimte te verbeteren. Het is dan ook belangrijk om in de aanloop naar 2021 gezondheid mee te nemen in de omgevingsvisies en –plannen. Een omgeving waarin bijvoorbeeld bewegen, water drinken en gezond eten gemakkelijk en aantrekkelijk is voor bewoners.

werkbezoek utrecht jogg
werkbezoek utrecht jogg

De Gemeente Utrecht  stelt in al haar gemeentelijke opgaven gezondheid centraal, met de slogan ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met het werkbezoek van 15 februari wilden we ons laten inspireren door Utrecht. Vanuit Breda waren we met een divers samengestelde groep (zowel professionals vanuit het ruimtelijk als het sociaal domein) aanwezig. Miriam Haagh (wethouder Gezondheid, Breda) werd hartelijk ontvangen door Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid, Utrecht).

Tijdens het werkbezoek werd ingegaan op het gezondheidsbeleid van gemeente Utrecht en Breda en werden de samenwerkingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving en gezondheid besproken en vergeleken. De geleerde lessen hebben we mee naar Breda genomen en andersom gaf Utrecht te kennen, ook dingen van ons te kunnen leren. We blijven nauw met elkaar samenwerken om van elkaar te leren. We streven naar een omgeving waarin ‘gezondheid’ vooraf al goed is meegenomen in de omgevingsplannen. Ook het betrekken van bewoners bij de inrichting van de leefomgeving is belangrijk en gebeurt al in diverse Bredase projecten. Samen komen we tot een zo gunstig mogelijke ruimtelijke inrichting, waarin bewoners zichzelf prettig voelen.

werkbezoek utrecht jogg
Deel dit bericht: