Talks of The Town: een vitale en inclusieve stad

Vanaf 2020 treedt de Omgevingswet in werking. Hierdoor moet het maken van plannen voor de stad eenvoudiger worden. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met diverse belangen, waaronder het stimuleren van gezondheid. In Breda gaan we uit van vier thema’s om gezamenlijk te werken aan een gezonde stad: gezonde leefstijl, gezond oud worden, gezonde leefomgeving en gezonde mobiliteit. Een gezonde leefstijl stimuleren in een omgeving waar kinderen rookvrij opgroeien, er volop mogelijkheid is tot sporten en bewegen, gezond eten wordt aangeboden en water drinken aantrekkelijk wordt gemaakt. Door hier structureel aandacht voor te hebben, dragen we bij aan gezonde, fitte inwoners.

Dit najaar werden vijf bijeenkomsten georganiseerd. Professionals, bewoners, studenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen waren uitgenodigd om hun ideeën te delen. De bijeenkomst ‘De vitale en inclusieve stad’ ging over de vraag: wat betekenen ruimtelijke veranderingen voor onze veiligheid, gezondheid en sociale cohesie? Op 23 september vond de bijeenkomst plaats bij Podium bloos. Interessante sprekers vertelden over allerlei thema’s van een vitale en inclusieve stad. Na de netwerklunch namen mensen deel aan de workshops ‘Leven lang in beweging’, ‘Panorama Breda’, ‘Futurethinking’ en ‘Digitaal platform Omgevingsvisie’. Enkele belangrijke punten die ingebracht werden, waren ‘de jeugd doet mee’, ‘gezonde stad = betekenisvol leven van mensen’ en ‘kruisbestuivingen tussen stad en burger tussen jong en oud’.

BN De Stem heeft een artikel gepubliceerd over de bijeenkomst. Een terugblik van de dag is weergegeven in een beeldverhaal.

Meer informatie over de Omgevingswet en de andere thema’s? Bezoek de website PlanBreda.

Deel dit bericht: