Rookvrije schoolpleinen

De Rookvrije Generatie

Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. Zo beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee) roken en de verleiding om te gaan roken.

rookvrije schoolpleinen
rookvrije schoolpleinen

Ons vertrekpunt is opgroeiende kinderen. Kinderen die vanaf nu worden geboren:

  • doorlopen het liefst al een rookvrije zwangerschap;
  • sporten bij een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen;
  • leven in een wereld waar pakjes sigaretten moeilijk verkrijgbaar, onaantrekkelijk en duur zijn.
  • gaan naar een rookvrije kinderopvang en school, spelen in rookvrije speeltuinen; Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij.

Feiten & Cijfers

Vanaf 2020 is een rookvrij schoolterrein verplicht. Veel scholen werken daarom nu al naar een rookvrij schoolterrein.

Uit onderzoek van het Mulier Insituut, uitgevoerd in 2016, in opdracht van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) bleek dat schoolpleinen geheel rookvrij zijn op:

  • ruim driekwart van de scholen in het primair onderwijs;
  • ruim de helft van de scholen in het voorgezet onderwijs;
  • vier procent van de mbo-scholen.
rookvrije generatie
rookvrije schoolpleinen

Het aandeel scholen met een geheel rookvrij speelplein:

  • is groter bij de kleinere scholen (tot 150 leerlingen, 82%) dan bij middelgrote scholen (150-300 leerlingen, 77%) of bij de grootste basisscholen (meer dan 300 leerlingen, 74%);
  • zijn met name scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in de drie zuidelijke provincies te vinden.

Scholen zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken (wijziging Tabakswet). Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij schoolterrein. Verantwoordelijkheid en de wens om het goede voorbeeld aan jongeren te geven is de belangrijkste reden voor scholen om rookvrij te worden.

Wil je nu al aan de slag?

Wil je met een rookvrij schoolplein aan de slag? 

Kijk op de website van de rookvrije generatie voor materialen en stappenplan. Je vindt per schoolsoort een stappenplan en materialen die je helpen bij het rookvrij maken van het schoolterrein.

https://rookvrijegeneratie.nl/schoolterrein

rookvrije schoolpleinen
Deel dit bericht: