#RookvrijeGeneratie

BSV Boeimeer start met de rookvrije generatie! Wethouder Haagh kwam kijken hoe de vereniging dit aanpakt.

Rookvrij spelen, leren en opgroeien wordt in Breda omarmd en de kans voor kinderen om in een rookvrije omgeving te sporten hoort hierbij. Waarom is een rookvrije sportvereniging belangrijk?

De voorzitter van Boeimeer had hier een mooie uitdrukking bij: Hij heeft drie kinderen en voor de derde was het dus heel normaal dat hij ook ging voetballen net als de andere twee. Na een half jaar kwam hij er echter achter dat hij het helemaal niet leuk vond. Met roken is het net zo: als wij het allemaal normaal vinden geven we ook dit voorbeeld aan onze kinderen.

De Rookvrije Generatie licht het ook graag toe: “de sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken. Een rookvrije sportvereniging draagt bij aan een Rookvrije Generatie!” 

Besturen van gemeentelijke buitensportcomplex verenigingen in Breda zijn in juli schriftelijk op de hoogte gesteld van de toolkit die gebruikt kan worden ter ondersteuning van een rookvrije sportclub. Zo goed als alle gemeentelijke buitensportcomplex verenigingen in Breda, hebben aangegeven mee te willen werken aan een rookvrije generatie. Dat is iets waar we in Breda heel trots op mogen zijn!

Communicatie (zowel online als offline) richting de leden en bezoekers is belangrijk als wordt gestart met een rookvrije omgeving. Met de toolkit wordt ondersteuning geboden als het gaat om interne communicatie binnen de club en externe communicatie richting de stad. Er is ook informatie beschikbaar over hoe je elkaar kunt aanspreken bij ongewenst rookgedrag. Om de ‘offline’ communicatie een extra boost te geven, heeft de gemeente Breda i.s.m. De Rookvrije Generatie gezorgd voor bebording en spandoeken.

BSV Boeimeer (een voetbalclub in de Haagse Beemden) is een voorbeeld van een sportclub die een rookvrij beleid op de club wil voeren. Op 14 september was Miriam Haagh daar aanwezig om officieel een aftrap te geven van het eerste sportseizoen waarin de rookvrije sportclub een belangrijk thema is. Boeimeer geeft al veel uiting aan de rookvrije generatie en is hierbij super goed bezig. Welke verenigingen gaan dit goede voorbeeld volgen?

Wil je graag ondersteuning bij het rookvrij maken van je terrein? Mooiwerk en de GGD West-Brabant helpen je graag.

Deel dit bericht: