Nieuwe opleiding Food & Future

Het Cingel College en het Prinsentuin College starten aankomend schooljaar gezamenlijk de nieuwe opleiding Food & Future. Tijdens de opleiding leert de student zowel bedrijven als consumenten adviseren op het gebied van verantwoord gebruik van voedsel. Ook leert de student over de herkomst van voeding, de bereiding en de verwerking ervan. De student ontwikkelt zo een kijk op de hele voedselketen.

De studie focust zich op voorlichting en preventie; gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Kernwoorden voor de nieuwe mbo-4-opleiding zijn ‘voeding van de toekomst’, ‘duurzaamheid’, ‘gezondheid’, ‘het bereiden van voedsel’, ‘smaak’ en ‘voorlichting’. De nieuwe opleiding sluit aan bij de voedseltransitie (vernieuwingen en innovatie rondom voedsel, aansluitend op o.a. duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, gezondheid en eerlijke handel). In BN De Stem is een artikel geplaatst over deze nieuwe opleiding.

De opleiding werkt samen met andere partijen. Denk aan bedrijven die enerzijds willen produceren met minder suiker, maar anderzijds worstelen met de angst voor verlies van marktaandeel.

De mensen die worden opgeleid kunnen helpen oplossingen te vinden samen met bedrijven. Verschillende foodpartners gaan deel uitmaken van het onderwijs, ook JOGG-Breda wordt betrokken. Met de JOGG-aanpak willen we jongeren  verleiden tot het maken van de gezonde keuze. Op plekken zoals buurthuizen, sportclubs, en scholen is het van groot belang om het gezonde voedselaanbod te laten toenemen. Toekomstige professionals die de gezonde keuze aantrekkelijker maken, zijn hard nodig. Een gezond leefpatroon draagt immers bij aan de afname van overgewicht.  

Bekijk ook het filmpje van de opleiding!

Deel dit bericht: