Klimaatbestendig schoolplein op de St. Josephschool

Opening klimaatbestendig schoolplein

Op woensdag 25 januari 2017 is het klimaatbestendig schoolplein op basisschool St. Joseph uit Breda geopend door wethouder Miriam Haagh. Zij knipte het symbolische groene plantenlint door om het plein te openen.

JOGG-Breda heeft ook met een warm hart een bijdrage geleverd aan het klimaatbestendige schoolplein. Het schoolplein is nu niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker geworden om te bewegen.

Het schoolplein wordt niet alleen gebruikt tijdens schooltijden, maar ook daarna en in het weekend. Het het is altijd open voor kinderen uit de buurt. 

'Het was echt een stenen schoolplein, daarom is er flink gegraven en gezaagd. Het resultaat mag er zijn', zegt directeur Mária Peeters, de directeur van de katholieke basisschool St. Joseph in Breda. Gisteren werd een 'vergroende' en klimaatbestendige schoolplein geopend in het bijzijn van wethouder Miriam Haagh.

In Het voorjaar van 2016 klopte de gemeente aan met een voorstel. 'Of we het plein wilden vergroenen. We vonden het spannend, want het is maar een klein plein', zegt Peeters.

Samen met de ouders, leerlingen en docenten gingen ze aan de slag met een nieuw ontwerp voor het plein. Sinds de beplanting in november is het verschil duidelijk te zien: meer groen. Om het schuurtje vormt zich een soort jungle, met hoge planten en struiken. Ook is er een speciaal moddertuintje: regenwater wordt verzameld in tonnen voor het bewateren van de planten en de 'modderkeuken', waar kinderen met zand en water kunnen spelen. Aan de achterkant van het schoolgebouw worden moestuintjes geplaatst. 

Kinderen moeten leren water allemaal groeit en zien dat er iets uit de grond komt. - Maria Peeters, directeur

Het doel van het project was tweeledig. Volgens Peeters is het onderwijsaspect een belangrijke factor: 'we halen alles uit de schappen van de supermarkt, kinderen moeten leren wat er allemaal groeit en zien dat er iets uit de grond komt.'

Aan de andere kant heeft de 'vergroening' alles te maken met klimaatbestendig maken van de school en de stad. 'we merken dat het heftiger regent dan jaren geleden. Hoe meer stenen, des te moeilijker het grondwater in de grond trekt', vertelt onderwijswethouder Miriam Haagh. Zij knipte het symbolische groene plantenlint door om het plein te openen. 'door de kuilen in het plein bleef het water staan: nu loopt het water makkelijker weg. Door de schaduwplekken die op het plein zijn gecreëerd is het nu ook koeler, voor periodes van warmte'.

De kosten van het project zijn zo'n €20.000,-, met €16.000,- van de gemeente. De klimaatoverwegingen houden de jeugd nog niet bezig, maar de leerlingen zijn zeker te spreken over het nieuwe schoolplein. 'Ik vind alles leuk, maar vooral de planten, want daar kan ik omheen rennen', aldus de zevenjarige Anne.

Half miljoen euro om stad ‘leefbaar’te houden

De St. Josephschool is niet de enige plek die wordt aangepakt voor klimaatverandering. De gemeente Breda heeft vorig jaar een half miljoen beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2018 om de stad 'leefbaar' te houden. Dit alles om de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien en lange periodes van hitte. Meer plekken voor verkoeling en meer groen zijn de uitgangspunten, zodat water beter weg kan lopen en de natuur meer ruimte krijgt. Verschillende projecten zijn al uitgevoerd, zoals de waterspeelplek bij het Kasteelplein, de klimop op de gevels aan de Haagdijk en de St. Annastraat en het Markdal, waar meer ruimte voor de rivier is gekomen.

Voor de toekomst staat er nog een aantal andere projecten op de planning. Volgende week begint de gemeente met de aanpak van de Oude Vest, waar parkeerplekken plaats gaan maken voor groen en bomen. Later volgen de groene gevel van de Barones (eind 2017) en de herinrichting van het Nelson Mandelaplein (eind 2017/begin 2018). Verder subsidieert de gemeente de aanleg van groene daken, met €25,- per vierkante meter. 

Deel dit bericht: