Kennisworkshops voor verenigingen en stichtingen namens Rabobank bij Avans Hogeschool

Op zaterdag 24 november was het druk bij Avans Hogeschool in Breda. Ongeveer 200 mensen die betrokken zijn bij verschillende (sport) verenigingen en stichtingen, waren aanwezig om kennis te vergaren en om hun club verder te brengen. Namens Rabobank West-Brabant Noord, Zuid-West Brabant, Breda, Amerstreek en De Zuidelijke Baronie werden er kosteloos vier verschillende workshops gegeven.

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen
kennisworkshop voor verenigingen stichtingen

Voor iedereen was er de mogelijkheid om twee workshops bij te wonen. De onderwerpen waren:

  • De gezondere sportkantine (Team:Fit)
  • Social media in de praktijk
  • Financieel management
  • Privacy (AVG)

Rabobank heeft de ambitie om samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA (Cultuureducatie en Amateurskunst) en Kunstbende, verenigingen zelfstandiger en toekomstbestendig te maken. Lees meer over de verenigingsondersteuning vanuit Rabobank.

Vanuit JOGG omarmen wij de Gezonde Sportkantine van Team:Fit. Bestuursleden van sportverenigingen hebben veel taken waar zij voor verantwoordelijk zijn. Een bewuste keuze voor het kantineaanbod is een belangrijk onderwerp van gesprek. We merken in Breda dat steeds meer verenigingen hier oren naar hebben. Ook in het Nationaal Preventieakkoord is als doel opgenomen dat vanaf 2020 minimaal 2500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere voeding aanbieden in de kantine.

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen
kennisworkshop voor verenigingen stichtingen

De aanwezigen bij de workshop over de gezondere kantine op 24 november, hebben met enthousiasme geluisterd en verlieten het lokaal met nieuwe informatie, tips en adviezen die meteen gedeeld kunnen worden binnen de vereniging. In Breda hebben zowel Basketbalvereniging Barons als atletiekvereniging SPRINT een zilveren vignet behaald voor hun kantine.

Is er bij uw vereniging ook interesse om eens samen te kijken naar het huidige assortiment of is er steeds meer vraag naar een gezonder assortiment en kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Irene Walk (coach voor een gezondere kantine) om een kosteloos adviesgesprek in te plannen.

Contactgegevens Irene Walk:

Email:  Irene.walk@teamfit.nl

Telefoonnummer: 06-33722864

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen
Deel dit bericht: