Gezondheid op school

Aandacht voor gezondheid, ook op school, staat steeds hoger op de agenda. Vanuit JOGG-Breda en Jong Leren Eten wordt samengewerkt om de scholen te informeren over wat er allemaal mogelijk is om onder schooltijd de kennis en bewustwording rondom voeding te vergroten bij kinderen. Zo leren kinderen zelf keuzes maken. Hier hebben zij in hun latere leven veel profijt van. Naast gezond eten, zijn er ook andere aspecten die bijdragen aan een gezonde jeugd; denk aan lekker bewegen, water drinken en rookvrij opgroeien.

De activiteiten die scholen kunnen aanbieden lopen uiteen en elke school kan het beste zelf bepalen wat passend is. Het artikel over de subsidie voor watertappunten is een voorbeeld van het stimuleren van water drinken. Ook zijn er allerlei lespakketten en locaties voor leerzame excursies beschikbaar.

Vanuit JOGG willen we het voor scholen zo makkelijk mogelijk maken om aan de slag te gaan met gezondheid. Indien scholen behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek ter ondersteuning, is dit mogelijk. Er is een menukaart ontwikkeld waarin een overzicht wordt geboden van mogelijkheden waar het primair onderwijs en de kinderopvang gebruik van kan maken.

 

Deel dit bericht: