Tips om thuis aan de gezondheid te blijven werken & updates in tijden van corona

Gezonde school thuis

Hoe houden leerlingen/studenten een gezonde leefstijl aan in deze roerige periode met veelal thuisonderwijs? We brengen Gezonde School naar de huiskamers met ‘Gezonde School THUIS’. Met dit initiatief reiken wij schooldirecties en leerkrachten praktische adviezen, tips en activiteiten aan die zij kunnen delen met hun leerlingen/studenten. Het doel is om leerlingen/studenten thuis op een losse en speelse manier aan hun gezondheid te laten werken. Ook geven wij leerkrachten tips over hoe ook zij zelf gezond kunnen blijven. Alle ideeën zijn toepasbaar in de thuissituatie en komen van onze samenwerkingspartners, interventie-eigenaren en van jullie. Zie de website: https://www.gezondeschool.nl/thuis/tips

Beweegtips voor thuis

JOGG-ambassadeur Rachida van Healthy Sisters geeft beweegtips voor thuis

Ook thuis kun je bewegen! Zie het filmpje van Rachida van Healthy Sisters.

Bekijk het filmpje!

Jong Leren Eten – Lekker naar buiten!

Scholen die voor schooljaar 2019-2020 de subsidie Jong Leren Eten toegewezen hebben gekregen, kunnen een jaar extra tijd krijgen om de activiteiten te bestellen via hun dashboard en deze uit te voeren. Dit betekent dat zij uiterlijk op 30 juni 2021 de activiteit uitgevoerd en verantwoord moeten hebben. De contactpersonen van de scholen ontvangen hierover binnenkort bericht. Scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel, moeten dit actief aangeven. Vragen over de subsidie ‘Lekker naar buiten!’? mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl

Realisatie Subsidieregeling Watertappunt t/m 31 augustus 2020

Scholen krijgen extra tijd om de gemaakte kosten te verantwoorden. Zij krijgen hiervoor tot en met 31 augustus de tijd. Dit betekent dat scholen extra tijd hebben om het watertappunt uit te kiezen, te installeren, in gebruik te nemen en de kosten te declareren.

Deel dit bericht: