De JOGG-aanpak in Nederland: een groeiende beweging

Sinds 2011 is gemeente Breda aangesloten bij de JOGG-aanpak. We maken hiermee onderdeel uit van één van de 140 Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn bij JOGG. Dit beslaat 40 procent van de Nederlandse gemeenten. In de periode 2015-2019 heeft de landelijke aanpak een grote groei doorgemaakt: een groter netwerk, een bredere aanpak en een grotere rol van JOGG Nederland in het maatschappelijke speelveld. Het Mulier Instituut publiceerde dit onlangs, naar aanleiding van een onderzoek, in opdracht van JOGG Nederland. De focus is steeds meer verlegd naar een gezonde leefomgeving. In de beginperiode was met name de lokale JOGG-regisseur aan zet om het onderwerp te agenderen en samenwerkingsrelaties op te bouwen.

Naar verloop van tijd werd deze verantwoordelijkheid steeds meer gedeeld door beleidsmedewerkers, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Er worden mooie samenwerkingen gesmeed met andere beleidsterreinen, zoals sport, ruimtelijke ordening en economische zaken. Verder is een gezonde leefomgeving steeds vaker een vanzelfsprekend onderdeel op de agenda van scholen, bedrijven, sportclubs, wijkplannen, buurtinitiatieven etc. in Nederland.

De JOGG-beweging wint steeds meer terrein. De verschuiving naar preventie van overgewicht en gerelateerde ziektes, en dit samen mogelijk maken met samenwerkingspartners die voor een gezondere leefomgeving zorgen, geeft energie. Het op een positieve wijze voortzetten van de aanpak op lokaal niveau draagt hieraan bij (bron: JOGG Nederland).

Deel dit bericht: