project: Watertappunten

Meer water drinken

Vanuit JOGG wordt water drinken volop gestimuleerd, ook wanneer je buiten bent en water niet altijd voorhanden is. Op plekken waar jongeren samenkomen en bewegen, worden er om die reden watertappunten op centrale plekken in de wijk aangelegd. Spelende kinderen en voorbijkomende wandelaars kunnen wanneer het watertappunt is gerealiseerd op ieder moment van de dag gratis de dorst lessen met een fris en gezond slokje water.

Op dit moment zijn er al veertien watertappunten gerealiseerd in Breda. De watertappunten worden mede mogelijk gemaakt en geplaatst door Brabant Water. Jongeren Op Gezond Gewicht in Breda probeert met dit initiatief water drinken te stimuleren en de consumptie van ongezonde frisdrank te verminderen. 

30 extra watertappunten in Breda

In de gemeentebegroting van Breda zijn extra middelen vrijgemaakt voor het realiseren van 30 extra watertappunten in Breda. In de begroting is de volgende tekst opgenomen: ‘We gaan inzetten op 30 extra watertappunten in parken en langs (recreatieve) routes en in de nabijheid van scholen, zowel basis-, als middelbaar- en hoger onderwijs. We kijken hierbij naar de spreiding over de stad en locaties waar veel fietsers en wandelaars passeren. We stellen hiervoor naast de beschikbare middelen (JOGG) extra € 0.1 miljoen in 2017 beschikbaar. Najaar 2016 is een uitgewerkt voorstel beschikbaar. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten voor een watertappunt. Een watertappunt ligt aan/bij:

 • Een speel-/sportplek met wijk of stedelijke functie (Top of Plus plek uit Actieplan Spelen).
 • Een recreatieve fiets- of wandelroute.
 • Een voetgangersroute naar winkelcentra/binnenstad.
 • Een ontmoetingsplek in een park.
 • Een school (basis- middelbaar of hoger onderwijs).
 • Binnen redelijke afstand van de bestaande waterleiding.

Bij de realisatie van een watertappunt nabij een school, betrekken we de betreffende scholen en vragen we hen mee te doen met de Drinkwater aanpak vanuit JOGG-Breda. Op andere locaties kijken we hoe we het gebruik kunnen stimuleren onder andere in samenwerking met sportcoaches en jeugdwerkers.’

Gerealiseerde watertappunten

 • Park Valkenberg (ter hoogte van de speeltuin)
 • Park Epelenberg
 • Heuvelbrink (ter hoogte van de speeltuinen bij de school)
 • Mastbos (hoek Torendreef – Burgemeester de Manlaan – Dr. Schaepmanlaan)
 • Markdal (ter hoogte van de Duivelsbruglaan)
 • Wolfslaardreef (ter hoogte van Bezoekerscentrum Wolfslaar)
 • Tussen de Dijken (ter hoogte van kinderboerderij Parkhoeve)
 • Keislagen (ter hoogte van de NAC Playground en basisschool Het Blok)
 • Kesterenlaan (ter hoogte van het Cruijff court)
 • Hamdijk (ter hoogte van het Cruijff court)
 • Kwakkelhutstraat op terrein van Boykes speelhoeve
 • Park Geeren Zuid
 • Bij de playground aan de Scheldestraat
Deel dit bericht: