Project: VetCool Speciaal

Gezonde leefstijl

NB: het project VetCool Speciaal is inmiddels gestopt.

Het programma VetCool Speciaal is er voor kinderen met overgewicht en een beperking of extra ondersteuningsbehoefte. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar gaat er extra aandacht naar een gezonde leefstijl. Ook ouders worden actief bij het programma betrokken.

Samen met VetCool Speciaal gaan we na of iedereen binnen het gezin genoeg beweegt en of er gezond wordt gegeten. Daarna zetten we via een viertal fases een zo praktisch mogelijke, gezonde verandering in werking. Dit doen we met behulp van een kinderarts, diëtist en een sportdocent. De nadruk ligt op plezier, veiligheid en het leren van vaardigheden. We gaan na welke sport het beste bij iemand past. 

Samen staan we sterker

VetCool Speciaal is een afgeleide van het programma VetCool® van het Amphia Ziekenhuis Breda en is gebaseerd op de interventie Kids in Action. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Bredase Aangepaste Sporten (Stichting BAS) in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis, de GGD, Breda-Actief, verschillende scholen en sportverenigingen in Breda. 

Wat willen we bereiken?

Het doel is het bereiken van een gezond gewicht doordat alle kinderen voldoende bewegen en gezond eten. De jongeren hebben plezier in bewegen. Het gehele gezin is actiever en eet gezond. Het is onze motivatie de jongeren een gezond gewicht te laten bereiken en het hele gezin gezonder te laten leven.

Deel dit bericht: