Project: COOL | Coaching op leefstijl

Sinds 1 januari is CooL in het basispakket opgenomen bij zorgverzekeraar CZ. In de CooL-aanpak doorlopen de deelnemers vanaf 16 jaar in zeven maanden, vier individuele en acht groepsbijeenkomsten om te komen tot een gezondere leefstijl. Samen met een leefstijlcoach wordt gekeken welke veranderingen zinvol zijn, denk aan voeding, beweging, slaap en ontspanning. De leefstijlcoach speelt een grote rol bij het veranderen van de leefstijl. De huisarts, praktijkondersteuner en internist blijven op de achtergrond ondersteunen. De aanpak is maatwerk en er zijn geen kosten aan verbonden voor de deelnemer.

cool aanpak

Uit recent onderzoek blijkt dat het een effectief programma is. In 2014 is een driejarige pilot leefstijlcoaching gestart in drie deelgebieden in Zuid-Nederland. Onlangs zijn de resultaten geëvalueerd door CZ in samenwerking met Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg. Uit de evaluatie komt naar voren dat de deelnemers erin slagen hun leefstijl aan te passen en dat zij dit na twee jaar ook nog volhouden. Verder heeft de groep na het programma een lager gewicht en mensen voelen zich fitter en gezonder.

Het CooL-programma heeft deze doelen:

  • Het voorkomen van ziektes
  • Betere kwaliteit van zorg
  • Leefstijlcoach als structureel onderdeel van het zorgproces, waarbij diverse regionale partijen samenwerken
  • Eenduidige en structurele financiering (vergoeding uit de basisverzekering).

Het CooL-programma kan in 15 regio’s gevolgd worden en het aantal regio’s blijft toenemen. Bij de huisarts kan nagevraagd worden of deelname mogelijk is.

cool aanpak
cool aanpak

Interesse?

  • Heb je als aanbieder (huisartsen en zorggroepen) interesse in het aanbieden van leefstijlcoaching? In het inkoopbeleid van CZ staat meer informatie over de voorwaarden en visie van CZ.
  • Benieuwd wat er voor jou mogelijk is? Kijk dan naar je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Op de hoogte blijven van het CooL-programma? Schrijf je in voor de JOGG-nieuwsbrief.

Deel dit bericht: