Groene Schoolpleinen

Schoolpleinen zijn vaak erg versteend. Scholen die hun schoolpleinen willen vergroenen kunnen subsidie aanvragen. Een groen schoolplein stimuleert het buitenspelen, het prikkelt de fantasie en kinderen kunnen zich na een ‘groene’ pauze beter concentreren.

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Breda kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor:

  • Het inrichten van het schoolplein met speelgroen, educatief groen, eet- en ruikgroen.
  • Het schoolplein klimaatbestendig inrichten.

De subsidie is maximaal 75% van de totale uitvoeringskosten met een maximum van € 15.000.

Kijk hier voor meer informatie: Subsidie voor een groen schoolplein | Gemeente Breda.

groene schoolpleinen
Deel dit bericht: