Team:Fit Gezonde Sportomgeving

Binnen het Jong Leren Eten programma werken het Rijk, kinderopvang, scholen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’  kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken
  3. Excursie of gastles op het gebied van voeding

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden.

Doelgroepen
De stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! onderscheidt twee doelgroepen namelijk: kinderopvang (ko/bso) en scholen (po/sbo, vo/vso en mbo):

  • KINDEROPVANG: de beschikbare stimuleringsbijdrage voor de kinderopvang is vier jaar lang elk jaar ruim 56.000 Euro. De stimuleringsbijdrage is per coach Gezonde Kinderopvang maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.
  • SCHOLEN: Elk schooljaar is er € 630.000 beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 aanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal € 2.000 aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School
Jong leren eten logo
Deel dit bericht: