project: Ontwikkeling van de Waterbox

Zoete drankjes

In Breda zijn er wijken waar 1 op de 4 kinderen kampt met overgewicht. Het streven is dat zij een leefstijl bereiken waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is. Maar hoe doe je dat wanneer zoete drankjes zo lekker zijn? En wanneer ouders en kinderen meestal niet in de gaten hebben dat er vaak zo veel suiker in die zoete drankjes zit?

Onderzoek

Om die vragen te beantwoorden deed JOGG in samenwerking met Spadel uitgebreid onderzoek in Breda: in welke wijken speelt overgewicht vooral? Wie drinkt veel suiker en weinig water? Waarom doen ze dat? Wat vinden ze belangrijk in hun leven? Wat willen en kunnen zij als het gaat om gezonde voeding? Enzovoort.

Inzichten

Gaandeweg het onderzoek kwamen we tot een aantal essentiële inzichten, mede gebaseerd op bestaande gedragstheorieën en -modellen. Onder andere bleek dat er meer kans op gedragsverandering bestaat als we aanhaken bij het moment dat jonge moeders overstappen van borst- en/of flesvoeding naar extra voeding zoals pap, fruit en drankjes.

Jonge moeders zijn bewuster bezig met de gezondheid van hun kind en ontvankelijker voor verandering. Een ander belangrijk inzicht is dat onze doelgroep, meer dan verwacht, al wel positief staat tegenover water drinken, maar vooral moeite heeft om water drinken een vast onderdeel van het drinkgedrag te laten zijn.

Innovatie

Gelet op deze en andere inzichten besloot Jongeren Op Gezond Gewicht Breda om een nieuwe interventie te ontwikkelen: de Waterbox. Deze box is een leuk cadeau dat jonge moeders ontvangen als ze met hun baby langsgaan bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau is een vertrouwde adviseur op het gebied van gezonde groei en ontwikkeling. Bovendien zijn de verpleegkundigen enthousiast over de toegevoegde waarde van de Waterbox.

De box bevat onder andere een waterwijzer (wanneer drink je water en hoeveel), een waterboekje (wat zijn de ervaringen van andere moeders), een slab en een drinkbeker. Daarnaast worden moeders uitgenodigd om lid te worden van een Facebook-groep waar ze onderling hun ervaringen kunnen delen over water drinken en opvoeden in het algemeen.

Pilot

Begin 2016 sloten we de pilot af en zetten we de resultaten op een rij. We ontwikkelden een innovatieve interventie die wetenschappelijk is onderbouwd en waarvan de onderdelen refereren naar de verschillende factoren die gedrag bepalen (het Persuasive by Design model). Vaak worden interventies ontwikkeld zonder (gedegen) onderbouwing waarom de interventie effectief zou moeten zijn.

Daarnaast heeft de pilot laten zien dat de interventie enthousiast in de praktijk wordt geïmplementeerd dankzij de inzet van het consultatiebureau. Vaak komen kansrijke interventies niet van de tekentafel omdat uitvoerende partijen in de praktijk tegen obstakels aanlopen.

En last but not least: moeders vinden de Waterbox leuk en maken er gebruik van. Een deel van de ouders geeft aan dat de box hen bewuster maakt, bevestiging geeft, en helpt om consequent te zijn met water drinken.

Vervolg

De hamvraag is natuurlijk: leven deze gezinnen nu gezonder? Om dat hard te kunnen maken is vervolgonderzoek nodig. De Waterbox is levensvatbaar en heeft veel potentie. De volgende stap is om de aantrekkelijkheid van de box verder te vergroten, de testgroep op te schalen en de effectiviteit hard te meten. Dat kan door samen te werken met kennispartners op het gebied van water drinken die geld en ideeën hebben om de wateraanpak door te ontwikkelen.

Help jij mee?

We willen met een groep partners de Waterbox verder gaan ontwikkelen en hiervoor hebben we hulp nodig. We zijn op zoek naar kennis en financiële middelen. Ben jij of ken jij iemand die kan helpen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier!

Ik help mee ›

Deel dit bericht: