Drie subsidieregelingen van Gezonde School open in maart!

De Gezonde School biedt kinderopvang en scholen een financieel steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl. De volgende drie regelingen staan open van 7 maart t/m 19 april:

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023

Deze regeling is voor alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met deze regeling vraagt een school tot €3.000 aan om te werken aan één van de gezondheidsthema’s (o.a. voeding, slaap, bewegen en sport, welbevinden). Het bedrag kan ingezet worden voor de aanschaf van erkende lesactiviteiten, vergoeding van taakuren, de aanvraag van het vignet Gezonde School of het volgen van de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Deze regeling is voor alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met deze regeling vraagt een schoollocatie tot €5.000 aan om te werken aan gezonde relaties & seksualiteit.

Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Deze regeling is voor de kinderopvang én alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een kinderopvang- of schoollocatie vraagt met deze regeling tot €2.000 aan voor een of meer van deze activiteiten: moestuinieren, koken of een gastles op het gebied van voeding.

Wil je ondersteuning of advies? Of heb je een vraag? Neem contact op met preventie@ggdwestbrabant.nl.

Deel dit bericht: