Expertiseteam rookvrije generatie

De Rookvrije Generatie

Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. Zo beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding om te gaan roken.

expertiseteam rookvrije generatie
expertiseteam rookvrije generatie

Voor de zomervakantie is het Expertiseteam Rookvrije Regio (VIZ, Amphia, GGD-West-Brabant, Zorggroep Roosendaal (Zorro), Annature) gestart en hebben zij een begin gemaakt met de Rookvrije Generatie door een manifest op te stellen. Ze willen voorkomen dat kinderen beginnen met roken en met dit manifest willen zij een statement maken en een beweging in gang zetten. Als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid, zal het expertiseteam zich de komende jaren inzetten om de eigen organisaties rookvrij te maken en bovendien willen zij een voorbeeldfunctie vervullen richting andere Bredase organisaties.

Feiten & Cijfers

Ze streven ernaar dat:

  • Niet-roken de norm is op het terrein en in gebouwen van onze zorg- en gemeentelijke instellingen voor medewerkers, patiënten, cliënten en bezoekers;
  • Op het terrein en in gebouwen van onze organisaties niet wordt gerookt;*
  • Onder medewerkers niet-roken tijdens het werk de norm is en medewerkers rekening houden met hun voorbeeldfunctie;
  • Medewerkers worden gemotiveerd te stoppen met roken en dat hier een ondersteuning voor is;
  • Stoppen-met-roken(zorg)voor onze patiënten, cliënten en bezoekers actief onder de aandacht wordt gebracht;
  • We een rookvrije regio realiseren, want we willen voorkomen dat kinderen starten met roken en dat mensen ziek worden en daarom van het aanbod van zorg
expertiseteam rookvrije generatie
expertiseteam rookvrije generatie

In 2019 wordt een werkconferentie georganiseerd voor professionals vanuit de zorg- en welzijnssector, zorgbestuurders, scholen, kinderdagverblijven, lokale overheden, patiëntenorganisaties, sportclubs, horeca, bedrijven en werkgevers. Dit om iedereen te betrekken en te inspireren om aan de slag te gaan met een rookvrij gebouw of terrein.

Deel dit bericht: