Breda zet in op Gezonde Buurten

Iedereen wilt dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan Breda er één is. De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.

gezonde buurten
gezonde buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en volwassenen een blijvende stem hebben en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. In de Bredase Gezonde Buurten Doornbos-Linie en Kesteren-Muizenberg zijn al een aantal burgerinitiatieven opgezet.

De gemeente zet in op gezondheid, groen en kindvriendelijkheid. De gemeente Breda heeft na een selectieproces van het ministerie van VWS in totaal 130.000 euro subsidie toegekend gekregen voor beide wijken. Hoe de Gezonde Buurten in Breda worden ingericht, is mede afhankelijk van ideeën die bewoners, met name kinderen, zelf inbrengen. “Dankzij deze subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken die zij in hun wijk willen organiseren zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert,” aldus wethouder Miriam Haagh.

gezonde buurten
gezonde buurten

Omgevingswet

Het project loopt tot 2021 en sluit naadloos aan op het proces rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht gaat. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. Door de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen aan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving.

Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen voortaan de betrokken inwoners en ondernemers het voortouw. Juist deze participatie en inzet is naast een grotere slagvaardigheid de grootste winst van deze nieuwe wet. Want doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes.

gezonde buurten

Leren, spelen en ontdekken op een groen schoolplein

De meerwaarde van een groen schoolplein wordt steeds bekender. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Een groene invulling van de buitenruimte vergroot ook de gastvrijheid en identiteit van de school en versterkt de sociale cohesie met de buurt.

groene schoolpleinen
groene schoolpleinen

Uit onderzoek blijkt dat alle gebruikersgroepen groene schoolpleinen meer waarderen dan ‘grijze’ schoolpleinen (o.a. Groene schoolpleinen; een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen, 2013, VU Amsterdam). De belangrijkste inrichtingselementen van een groen schoolplein zijn: ontspanning, activiteit, veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving. Leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren zijn aanmerkelijk meer tevreden over hun schoolplein indien dit groen is.

Deel dit bericht:

Van citytrainer Breda naar rolmodel voor de wijk

Zou jij nou ook de cursus Citytrainer willen volgen? Dat kan! Schrijf je hier in en word Citytrainer van jouw mooie Breda. In oktober 2018 start de pilot van de cursus ‘Citytrainer Haagse Beemden’. Dit is speciaal voor jongeren uit deze wijk die zich willen inzetten voor hun wijk. In januari 2019 start de volgende stedelijke cursus Citytrainer ‘Ik train mijn stad’. En daarnaast start er in november de pilot van de cursus ‘Citytrainer Volwassenen & Senioren’. Dit is speciaal voor 35-plussers uit Breda.

Meer weten

Kijk hier voor meer informatie over de cursus Citytrainer Breda! Voor vragen over de Citytrainer cursussen is Karin van Tilburg de contactpersoon. Mail Karin of bel naar 076 – 52 33 555.

citytrainer breda rolmodel wijk
Deel dit bericht:

Kennisworkshops voor verenigingen en stichtingen namens Rabobank bij Avans Hogeschool

Op zaterdag 24 november was het druk bij Avans Hogeschool in Breda. Ongeveer 200 mensen die betrokken zijn bij verschillende (sport) verenigingen en stichtingen, waren aanwezig om kennis te vergaren en om hun club verder te brengen. Namens Rabobank West-Brabant Noord, Zuid-West Brabant, Breda, Amerstreek en De Zuidelijke Baronie werden er kosteloos vier verschillende workshops gegeven.

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen

Vanuit JOGG omarmen wij de Gezonde Sportkantine van Team:Fit. Bestuursleden van sportverenigingen hebben veel taken waar zij voor verantwoordelijk zijn. Een bewuste keuze voor het kantineaanbod is een belangrijk onderwerp van gesprek. We merken in Breda dat steeds meer verenigingen hier oren naar hebben. Ook in het Nationaal Preventieakkoord is als doel opgenomen dat vanaf 2020 minimaal 2500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere voeding aanbieden in de kantine.

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen
kennisworkshop voor verenigingen stichtingen

De aanwezigen bij de workshop over de gezondere kantine op 24 november, hebben met enthousiasme geluisterd en verlieten het lokaal met nieuwe informatie, tips en adviezen die meteen gedeeld kunnen worden binnen de vereniging. In Breda hebben zowel Basketbalvereniging Barons als atletiekvereniging SPRINT een zilveren vignet behaald voor hun kantine.

Is er bij uw vereniging ook interesse om eens samen te kijken naar het huidige assortiment of is er steeds meer vraag naar een gezonder assortiment en kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Irene Walk (coach voor een gezondere kantine) om een kosteloos adviesgesprek in te plannen.

Contactgegevens Irene Walk:

Email:  Irene.walk@teamfit.nl

Telefoonnummer: 06-33722864

kennisworkshop voor verenigingen stichtingen
Deel dit bericht:

Week van de publieke gezondheid

Van 5 tot en met 11 november 2018 organiseerde GGD/GHOR West-Brabant weer de Week van de Publieke Gezondheid. Tijdens deze week heeft zij een aantal interessante en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Enkelen hiervan hadden raakvlakken met het thema gezonde leefstijl en brengen we daarom graag onder uw aandacht:

week van de publieke gezondheid
week van de publieke gezondheid

Doe de leefomgevingsscan:

Ervaar positieve gezondheidsbevordering vanuit de leefomgeving. Het Louis Bolk Instituut ontwikkelde een integrale leefomgevingsscan en een model voor positieve gezondheid en leefomgeving. Hiermee kunnen bewoners en andere stakeholders gezamenlijk verbeteringen in de leefomgeving benoemen die de gezondheid bevorderen. 

Tijdens de scan maakten we een gezamenlijke wandeling door de wijk en kwamen we in gesprek om samen vanuit positieve gezondheid tot een integrale set verbeteringen te komen. Het was een unieke en leuke belevenis voor zorgverleners, (beleids-)ambtenaren en wethouders!

week van de publieke gezondheid
week van de publieke gezondheid

Schoolpleinen van de toekomst:

Elk kind wil spelen op een gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk schoolplein! Een schoolplein als groene oase is meer dan een schoolplein. Het is een ruimte waar kinderen zich lekkerder voelen. Ze spelen actiever, ontwikkelen zich sociaal-emotioneel beter en het bevordert hun concentratie.

Bovendien is een groene oase beter voor het milieu. Regenwater wordt gemakkelijker opgenomen in de ondergrond en het is vaak een geweldige spelaanleiding. In een groene oase groeien planten beter. Droogte en hitte wordt beter opgevangen door de natuurlijke omgeving. Kortom: kinderen spelen er fijner, pesten minder, en zijn rustiger in de klas.

Samen met de Brabantse waterschappen, Jong Leren Eten en de provincie geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen.

week van de publieke gezondheid
Deel dit bericht: