Congres de Rookvrije Generatie in regio Breda

Rookvrij opgroeien zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn. Ieder kind in de regio Breda zou in een rookvrije omgeving moeten kunnen leven, spelen, leren en sporten.

Gelukkig kan dit in onze regio al op heel veel plekken: steeds meer kinderopvangorganisaties, speeltuinen, scholen en sportclubs zijn rookvrij. Ook ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere zorgorganisaties zetten zich massaal in om hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken. Dat is mooi! Maar we zijn er nog niet. Nog steeds zijn er plekken waar wel gerookt mag worden.

op weg naar rookvrije generatie
op weg naar rookvrije generatie

Waarom op weg naar rookvrij?

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk of stoer. Zeker als zij mensen zien roken naar wie ze opkijken zoals ouders, docenten, sporters en trainers. Hierdoor raken jaarlijks honderden kinderen al in de puberleeftijd verslaafd aan roken.

Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Roken veroorzaakt ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, luchtwegziekten, diabetes, ontstekingen, alzheimer, staar en blindheid. Om maar eens wat te noemen. Ook van meeroken kunnen mensen ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan, tot wel enkele duizenden per jaar in Nederland.

En hiertegen moeten we jongeren in onze regio beschermen. En dat kan! Als wij er samen voor zorgen dat zij kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Waar ze ook zijn, waar ze ook naar toe gaan.

We nodigen je uit om op donderdag 6 juni samen aan de slag te gaan om onze regio rookvrij te maken. Ook jouw organisatie speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen je graag inspireren  met best practices uit de regio en met tips en ervaringen uit de praktijk. Samen komen we verder. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen in onze regio rookvrij opgroeien

op weg naar rookvrije generatie
Deel dit bericht:

Belcrum Telt!

Deel dit bericht:

Avans Open College

Avans Hogeschool organiseert regelmatig evenementen die openbaar toegankelijk zijn voor inwoners uit Breda.  Dinsdag 15 januari werd door Avans Hogeschool het ‘Open College’ georganiseerd met als thema ‘Preventieakkoord: noodzaak of betutteling?’ Lector John Dierx (lector van het lectoraat Leven Lang in Beweging) ging dieper in op het Nationaal Preventieakkoord en Miriam Haagh (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren) was te gast.

Met trots presenteerde staatssecretaris Paul Blokhuis in november het langverwachte preventieakkoord. Maatregelen tegen roken, problematisch drankgebruik en overgewicht. De meningen hierover lopen zeer uiteen. Van ‘Mijlpaal!’ tot ‘Waar bemoeit de overheid zich mee?’

preventieakkoord hoe omgaan
preventieakkoord hoe omgaan

De cijfers liegen er niet om. Roken, overgewicht en alcohol leiden in Nederland tot 35.000 doden per jaar en tot 9 miljard euro aan zorguitgaven. Dat moet anders, zegt de overheid en zet met het preventieakkoord in op voortijdig ingrijpen. Vanuit gezondheidsbevordering weten we dat het stimuleren van gezond gedrag alleen lukt als we tegelijkertijd werken aan de 3 V’s: Voorlichting, Voorzieningen en Voorschriften.

Miriam Haagh belichtte haar visie op gezondheidspreventie: “Het is belangrijk om iedereen te bereiken, niet alleen de mensen die al bezig zijn met een gezonde leefstijl. Dat, waar je wieg ook staat, je zelf leert de keuze te maken in wat je wel of niet koopt. De omgeving is hierbij van groot belang. Maak de gezonde keus aantrekkelijk en zet deze op de voorgrond. Dat is in de praktijk nog vaak andersom.”

Verder gaf ze aan dat de gemeente inzet op het terugdringen van overgewicht en de stimulering van rookvrij opgroeien met de JOGG-aanpak. “Concrete projecten, zoals een Gezonde Sportkantine,  dragen hieraan bij. Maar we doen ook andere dingen, zoals leefstijlcoaching en valpreventie voor ouderen. Het heeft allemaal te maken met het vergroten van kennis en bewustwording.”

preventieakkoord hoe omgaan
preventieakkoord hoe omgaan

Het publiek reageerde op stellingen en aanwezigen konden zowel onderling als met Miriam Haagh en John Dierx in gesprek. Doordat mensen met elkaar in gesprek gingen, werd er bewust nagedacht over het akkoord en de impact hiervan op de maatschappij.

Voor de JOGG-aanpak biedt het akkoord nieuwe kansen. Als organisaties zich hebben verbonden aan het akkoord, kun je ook op lokaal niveau in gesprek gaan over het gezamenlijk creëren van een gezonde omgeving.

Rookvrij spelen, leren en opgroeien

Ook in het ‘Nationaal Preventieakkoord’ is het ontmoedigen van roken een doel.

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties, zoals koepelorganisaties in de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen. Roken is, naast overgewicht en alcohol, een geconstateerd probleem, waar de organisaties zich hard voor maken.

op weg naar rookvrije generatie
op weg naar rookvrije generatie

In Breda gaan we ons via de JOGG-aanpak inzetten om rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te maken. We streven ernaar dat niet-roken de norm wordt. Dit kunnen we alleen samen met andere partijen en organisaties in de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk om gezamenlijk deze boodschap uit te stralen. Ook het leren van elkaar staat centraal. Organisaties lopen regelmatig tegen dezelfde dingen aan bij het doorvoeren van het rookvrije gedachtegoed.

We gaan voor rookvrije plekken waar kinderen rookvrij kunnen spelen, leren en opgroeien. Op naar een rookvrije generatie!

Op de hoogte blijven van de rookvrije generatie en van andere JOGG-Projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

op weg naar rookvrije generatie
Deel dit bericht:

Healthy lunch bij Ferrero

JOGG-supporter Ferrero, het Italiaanse familiebedrijf, ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan een actieve en gezonde leefstijl onder jongeren.

In Breda heeft Ferrero in het verleden de Familieloop georganiseerd, waarbij families looptrainingen kregen bij atletiekvereniging SPRINT om uiteindelijk mee te doen aan de Singelloop. Ook heeft Ferrero een mooie bijdrage geleverd aan de Urban Sports Week Champions Trophy, waarbij allerlei sportieve activiteiten voor kinderen werden georganiseerd, zoals rolstoelhockey, urban hockey, skaten, streetbasketball, urban dance en freerunning.

gezonde lunch ferrero
gezonde lunch ferrero

Als onderdeel van haar MVO-beleid organiseert Ferrero ook elk kwartaal een gezonde lunch voor haar medewerkers (25 personen) op het hoofdkantoor in Breda. Tijdens deze lunches staat er telkens een ander onderwerp op het programma, dat gerelateerd is aan voeding en gezondheid. Op deze manier helpt Ferrero haar medewerkers om hun basiskennis over voeding te vergroten en voedsel te begrijpen.

In januari jl. gaf voedingswetenschapper Veronie Kok (Schuttelaar & Partners) een presentatie over de basisprincipes van voeding en sport, waarbij de medewerkers werden betrokken bij enkele mythes en waarheden over dit onderwerp. In de tussentijd genoten ze van verschillende gezonde, lekkere sportgerechten die aansloten bij het onderwerp.

gezonde lunch ferrero
gezonde lunch ferrero

JOGG-Breda omarmt de gezonde werkvloer en spoort organisaties aan om oog te hebben voor de vitaliteit van de medewerkers en de werkomgeving gezonder te maken. Ferrero is hier een mooi voorbeeld van. Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en over het algemeen minder ziek. Gunstig voor de werkgever én werknemer. Het loont dus om te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen, zowel fysiek, psychisch als emotioneel.

Wil je ook aan de slag met een gezonde werkvloer? Neem dan contact op met JOGG-Breda.

Op de hoogte blijven van de projecten van JOGG-Breda? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deel dit bericht:

Breda zet in op Gezonde Buurten

Iedereen wilt dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan Breda er één is. De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.

gezonde buurten
gezonde buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en volwassenen een blijvende stem hebben en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. In de Bredase Gezonde Buurten Doornbos-Linie en Kesteren-Muizenberg zijn al een aantal burgerinitiatieven opgezet.

De gemeente zet in op gezondheid, groen en kindvriendelijkheid. De gemeente Breda heeft na een selectieproces van het ministerie van VWS in totaal 130.000 euro subsidie toegekend gekregen voor beide wijken. Hoe de Gezonde Buurten in Breda worden ingericht, is mede afhankelijk van ideeën die bewoners, met name kinderen, zelf inbrengen. “Dankzij deze subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken die zij in hun wijk willen organiseren zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert,” aldus wethouder Miriam Haagh.

gezonde buurten
gezonde buurten

Omgevingswet

Het project loopt tot 2021 en sluit naadloos aan op het proces rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht gaat. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. Door de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen aan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving.

Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen voortaan de betrokken inwoners en ondernemers het voortouw. Juist deze participatie en inzet is naast een grotere slagvaardigheid de grootste winst van deze nieuwe wet. Want doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes.

gezonde buurten

Leren, spelen en ontdekken op een groen schoolplein

De meerwaarde van een groen schoolplein wordt steeds bekender. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Een groene invulling van de buitenruimte vergroot ook de gastvrijheid en identiteit van de school en versterkt de sociale cohesie met de buurt.

groene schoolpleinen
groene schoolpleinen

Uit onderzoek blijkt dat alle gebruikersgroepen groene schoolpleinen meer waarderen dan ‘grijze’ schoolpleinen (o.a. Groene schoolpleinen; een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen, 2013, VU Amsterdam). De belangrijkste inrichtingselementen van een groen schoolplein zijn: ontspanning, activiteit, veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving. Leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren zijn aanmerkelijk meer tevreden over hun schoolplein indien dit groen is.

Deel dit bericht: