Gezonde School Aanpak

JOGG-Breda stimuleert scholen om aan de slag te gaan met de Gezonde School aanpak.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgt de school ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.

De Gezonde School aanpak is voor primair onderwijs, speciaalonderwijs, voortgezet onderwijs en voor MBO scholen.

Gezonde School maakt gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan onafhankelijke professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan enkele kwaliteitscriteria en kansrijk zijn om effect te hebben. U vindt ze in het activiteitenoverzicht op de website, specifiek voor elk niveau en thema.

Meer weten? Neem contact op via preventie@ggdwestbrabant.nl of kijk op de website van Gezonde School.

Deel dit bericht: