Gezonde Kinderopvang

JOGG-Breda steunt de werkwijze van de Gezonde Kinderopvang.

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen kinderopvangorganisaties een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook kunnen medewerkers van kinderopvangorganisaties het goede voorbeeld geven aan kinderen en ouders.

Met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang werkt een kinderopvangorganisatie:

  • Integraal: gericht op beleid, ontwikkeling van kinderen en medewerkers, de omgeving én signalering.
  • Planmatig: bestaand uit voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Gebruik hiervoor de Gezonde Start-scholing. De scholing is bedoeld voor pedagogisch medewerkers. Hierbij hoort ook een train-de-trainer cursus. Door middel van deze cursus wordt een (staf)medewerker opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze biedt scholing aan collega’s en is het lokale aanspreekpunt voor gezonde leefstijl.

Deel dit bericht: