Inzet moestuincoaches

Inzet Moestuincoaches

Steeds meer scholen en kinderopvanglocaties willen met kinderen aan de slag in moestuinen. Vanuit JOGG-Breda vinden we het belangrijk dat locaties hier zo goed mogelijk bij ondersteund worden. Moestuinieren draagt namelijk bij aan de gezondheid van kinderen. Kinderen leren waar ons voedsel vandaan komt, hoe de pure smaken proeven en hoe je gezond en lekker eten kan klaarmaken. ‘Voedselvaardig worden’, zo noemen we dat.

Afgelopen jaren hebben verschillende scholen en kinderopvanglocaties vanuit JOGG-Breda een moestuincoach toegewezen gekregen. Samen met de school of kinderopvang maakt de moestuincoach een plan met wat past op de locatie. Zowel over de plek van de tuintjes, het teeltpan, het onderhoud en de educatieve aanpak. In de lente gaan de locaties onder begeleiding met de kinderen aan de slag. In een evaluatie en vervolgaanpak maakt de locatie de stap om zelf verder te gaan na het eerste teeltseizoen.

Wil jij ook moestuinieren op jouw locatie? Neem contact op via info@jogg-breda.nl.

Deel dit bericht:

Ondersteuning voedselbosjes

Ondersteuning voedselbosjes

Een eigen voedselbosje op het schoolplein, daarmee leren kinderen over (gezond) voedsel en zijn ze lekker in de buitenlucht. Dit draagt bij aan een gezonde jeugd. Daarom ondersteunt JOGG-Breda bij het plaatsen van nieuwe voedselbosjes. Dit doen we samen met IVN en Jong Leren Eten.

In het kleine bos groeien 30 verschillende soorten planten die je kunt eten. Hierdoor leren kinderen op een leuke manier hoe voedsel groeit en waarom dit goed is voor de natuur, het klimaat én jezelf. Lees hier meer over het voedselbosje.

Inmiddels zijn er 4 voedselbosjes in Breda. Eén daarvan werd in het najaar van 2022 geopend bij Basisschool Montessori + Breda. Leerlingen plantten samen met Wethouder Arjen van Drunen het eerste boompje in het voedselbosje op hun schoolplein.

Wil jij ook een voedselbosje op jouw locatie? Neem contact op via info@jogg-breda.nl.

Deel dit bericht:

Gezonde(re) evenementen

Gezonde(re) evenementen

We stimuleren gezonde activiteiten en evenementen in de stad en in de wijken. We leveren hier een bijdrage aan via het aanbieden van de JOGG-waterbar, de JOGG-bidons, gezonde snacks of via de inzet van een diëtist. Dit doen we in samenwerking met de JOGG-supporters zoals Brabantwater of LIDL. Ook adviseren we organisaties over hoe zij kunnen werken aan een gezondere organisatie of aan een gezonder evenement.

Zo stond de JOGG-waterbar dit jaar bijvoorbeeld bij de finale van de NAC Streetleague, bij het Brakkenfestival en vorig jaar bij La Vuelta. Ook worden de JOGG-Bidons jaarlijks uitgedeeld bij o.a. de Avondvierdaagse in Breda-Noord.

Wil je ook een gezond tintje geven aan jouw evenement? Neem dan contact op via info@jogg-breda.nl.

Deel dit bericht:

Team:Fit Gezonde Sportomgeving

Team:Fit Gezonde Sportomgeving

JOGG-Teamfit helpt om sportomgevingen gezonder te maken. Onze JOGG-Teamfit coaches staan voor alle sportlocaties klaar en geven kosteloos advies. Ze helpen de sportlocatie om aan de slag te gaan met een gezonder voedingsaanbod, een verantwoord alcoholbeleid en een rookvrij terrein. Hierbij werken we samen met o.a. NOC*NSF, sportbonden en de gemeente.

gezondere kantine

Is jullie vereniging er ook klaar voor om stapsgewijs, onder begeleiding van een Team:Fit coach, te transformeren naar een gezondere kantine of clubhuis? Meld je dan nu aan via de website van Team:Fit www.teamfit.nl of stuur een mail naar irene.walk@teamfit.nl. Heb je vragen of wil je graag de uitgebreide brochure ontvangen, dan kan dit ook via Irene Walk.

Een mooi voorbeeld in Breda is AV Sprint. AV SPRINT verdiende in 2022 als eerste vereniging in Nederland zowel de Topprestatiebadge Voeding, de Topprestatiebadge Rookvrij sportterrein als de Topprestatiebadge voor een Verantwoord alcoholbeleid.

Deel dit bericht:

Gezonde School Aanpak

Gezonde School Aanpak

JOGG-Breda stimuleert scholen om aan de slag te gaan met de Gezonde School aanpak.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgt de school ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.

De Gezonde School aanpak is voor primair onderwijs, speciaalonderwijs, voortgezet onderwijs en voor MBO scholen.

Gezonde School maakt gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan onafhankelijke professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan enkele kwaliteitscriteria en kansrijk zijn om effect te hebben. U vindt ze in het activiteitenoverzicht op de website, specifiek voor elk niveau en thema.

Meer weten? Neem contact op via preventie@ggdwestbrabant.nl of kijk op de website van Gezonde School.

Deel dit bericht:

Trommel Zonder Rommel

Trommel Zonder Rommel

Met de actie ‘’Trommel zonder Rommel inspireren we ouders om hun kinderen gezond eten en drinken mee te geven naar school. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school. De website is dit jaar uitgebreid met meer informatie en budgettips.

Bekijk hier de website en download de brochure: Trommel zonder rommel

Voor de onder- midden- en bovenbouw zijn ook drie Trommel zonder Rommel- Smaaklessen ontwikkeld. Deze zijn te vinden op Chef!, het platform van Smaaklessen.

Deel dit bericht:

Lekker Fit

Lekker Fit

In 2020 is in Breda gestart met de erkende interventie ‘Lekker Fit! in de kinderopvang’. Doel hiervan is om al van jongs af aan aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Tijdens Lekker Fit worden medewerkers van kinderopvanglocaties getraind in de toepassing van het programma Lekker Fit! Ze leren zo om op een leuke en laagdrempelige manier bewegen een plek te geven in het dagprogramma. Per locatie wordt er een beweegcoach opgeleid die teamleden coacht en begeleidt in de uitvoering van het programma.

Lekker fit - kinderopvang gestart
Deel dit bericht:

Rookvrije Omgeving

Rookvrije Omgeving

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een rookvrije omgeving voor kinderen. Er is opgetrokken met verschillende partijen om dit mogelijk te maken, zoals scholen, kinderopvangorganisaties, beheerders van speeltuinen, sportclubs en kinderboerderijen. Breda volgt hierin de beweging ‘’Op weg naar een Rookvrije Generatie’’. Zo beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en zijn we samen op weg naar een Rookvrije Generatie. Wil jij jouw locatie rookvrij maken? We helpen je graag op weg. Neem contact op via info@jogg-breda.nl of kijk op de website de Rookvrije Generatie.

Deel dit bericht:

Stoptober Campagne

Stoptober Campagne

JOGG-Breda zet zich ieder jaar samen met samenwerkingspartners (huisartsen, sportverenigingen, buurthuizen, etc..) in om zoveel mogelijk inwoners te motiveren om deel te nemen aan Stoptober. Stoptober is een landelijke campagne met als doel rokers te stimuleren om voor 28 dagen te stoppen met roken in oktober.

Help jij ook mee om Stoptober onder de aandacht te brengen?

Deel dit bericht:

Leefstijlinterventies voor kinderen

Leefstijlinterventies voor kinderen

Met een aantal partners in de stad is een bondig overzicht gemaakt van waar professionals kinderen met overgewicht naar kunnen doorverwijzen. In dit overzicht staat informatie over de interventie en over de criteria en kosten.

Dit met als doel om vaker door te verwijzen naar een programma dat passend is bij de situatie van het kind. De praktijk leert dat er een groot gat is tussen het aantal kinderen met overgewicht dat wordt doorverwezen, en het aantal kinderen dat daadwerkelijk deelneemt aan de interventies.

nationaal preventieakkoord

Een goed passende interventie is daarom van belang. Daarbij is het belangrijk dat de doorverwijzing actief en warm verloopt. Ouders hebben soms net dat laatste zetje nodig om zich daadwerkelijk in te schrijven voor een interventie.

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit overzicht? Laat het weten via info@jogg-breda.nl.

Deel dit bericht: