Terugblik Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop

Op de eerste zondag van oktober was het eindelijk zover; de Amgen Singelloop Breda 2017 ging van start. De Singelloop heeft als doel om sport en gezelligheid hand in hand te laten gaan. Het doel hiervan is om mensen aan te zetten om te gaan hardlopen en te presteren.

Voor JOGG-Breda is het óók belangrijk mensen aan het sporten te krijgen. In samenwerking met Ferrero heeft JOGG-Breda dan ook de ‘Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop’ opgezet. Via professionals van verschillende organisaties, zoals Social Work, Surplus, CJG zijn gezinnen benaderd om mee te doen. Acht gezinnen (met in totaal 14 kinderen tussen de 5 en 10 jaar) zijn klaargestoomd voor de Singelloop. De gezinnen hebben zes weken lang getraind onder begeleiding van een trainer van AV Sprint, namelijk Johan de Koning jr. Uiteindelijk hebben zes gezinnen deelgenomen aan de Singelloop. Sommigen wilden zelfs twee rondjes lopen, ondanks de nog kleine beentjes. Het enthousiasme spatte er vanaf zondag en na de finish waren de ouders die met de kinderen meegelopen hadden maar wat trots!

 

Renate Martens, die namens de GGD West-Brabant coördinator is van dit project, kijkt er met plezier op terug: ‘Het is niet vanzelfsprekend voor onze deelnemers dat ze gaan hardlopen. Maar als ze eenmaal meedoen, is iedereen zó positief.’

Er werd vol enthousiasme getraind. Zelfs vanuit de buurt werden de kinderen aangemoedigd tijdens hun trainingen in het buurtpark. Vlak voor de start kwamen de voorzitter van de Singelloop, de sponsor Ferrero en wethouder Miriam Haagh bijeen om de groep veel succes te wensen. De support en het samen sporten droegen bij aan een heel bijzondere ervaring voor de gezinnen.

‘Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop’ geeft kinderen meer zelfvertrouwen om te sporten en werkt motiverend. Ze leren zo dat sporten heel normaal en leuk is. Hopelijk blijven ze na de Familieloop lekker in beweging als stap naar een gezondere leefstijl.

 

Deel dit bericht:

‘Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop’ (families)

Deel dit bericht:

Informatie over ‘Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop’

Heel Breda JOGGt mee

Voorgaand jaar

Ook in het voorgaande jaar heeft JOGG-Breda zich ingezet voor de familieloop. De campagne JOGG mee met NAC is toen in samenwerking met Teamplay@NAC, gemeente Breda, Ferrero en Stichting de Bredase Singelloop van start gegaan, en was een erg groot succes! Er hebben 7 families (ongeveer 25 deelnemers), zowel ouders als kinderen, deelgenomen aan deze eerste editie. De families uit de wijken Heuvel en Hoge Vucht hebben zich samen met een enthousiaste hardlooptrainer voorbereid op de Bredase Singelloop. Vooraf aan de wedstrijd kwamen alle deelnemers naar Atletiekvereniging Sprint om te testen of ze er klaar voor waren. Daarna, tijdens de Singelloop op 2 oktober 2016, renden zij succesvol mee tussen de duizenden ouders met kinderen!

Tip: Bekijk ook de spetterende aftermovie van vorig jaar!

Deel dit bericht:

Project: Cool2Bfit

Cool2Bfit is een sportief en gevarieerd (landelijk) programma voor kinderen met overgewicht. In Breda zijn we in 2015 gestart met ondersteuning van de sportimpuls en de samenwerkingen tussen diverse lokale organisaties zoals Gezondheidscentrum Bredero, Breda Actief, Boksring, Open-Up Kidz, VV Groen-Wit en GGD West-Brabant.

Cool2Bfit wil op een gezonde manier en met een positieve benadering, de leefstijl veranderen van kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijdscategorie van 8-13 jaar. Ook hun ouders worden hierbij betrokken. Dit voeren zij uit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur. De kracht van het project zit in de multidisciplinaire aanpak, waarbij uiteindelijk wordt gewerkt aan het bereiken van een gezondere leefstijl.

Cool2bfit

De pijlers van het programma Cool2Bfit

Betrokkenheid van ouders, bewegen en sporten, gezonde voeding en gezond gedrag zijn de pijlers van dit programma. Naast een opbouw in sporten, zijn er ook bijeenkomsten voor kinderen en ouders over gezonde voeding en hoe je je gezonde keuzes kunt maken. Inmiddels draait het programma al twee jaar in Breda in de wijk Heuvel.

Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er gestart met het werven van kinderen. Het programma zal daarna starten in oktober 2017.
Aanmelden kan via abraat@brederobreda.nl en 076 521 90 34
Locatie Fysiotherapie Bredero in het gezondheidscentrum Bredero.

 

Deel dit bericht:

Project: Schoolplein14

Samen sporten en spelen

Steeds meer scholen ondersteunen het project Schoolplein14 en ook de scholen in Breda blijven niet achter. Met het project Schoolplein14 wil de Cruyff Foundation kinderen tijdens en ook na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Sport en spel is immers net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren en schrijven.

Het Noorderlicht is de eerste school in Breda die van start is gegaan met Schoolplein14. Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvlakken (coatings) aangebracht. Met deze coatings worden de leerlingen meer uitgedaagd om samen te sporten en te spelen. Ook kreeg de school een sportpakket en spellenhandboek om actief met de leerlingen aan de slag te gaan op hun Schoolplein14.

Sterk samenwerkingsverband

Ondertussen is er in Breda een sterk samenwerkingsverband ontstaan tussen de Cruyff Foundation en de gemeente Breda. De pleinen worden binnen deze samenwerking middels een co-financiering gerealiseerd door Cruyff Foundation, gemeente Breda en de desbetreffende school.

De JOGG aanpak

De gemeente Breda heeft veel aandacht voor spel en beweging voor kinderen en dit gebeurt mede met de JOGG aanpak. Ook op school is bewegen enorm belangrijk. In de pauzes moeten kinderen lekker kunnen rennen en spelen. Een goed ingericht schoolplein is hier de basis voor en zal kinderen stimuleren om meer te gaan bewegen.

Deel dit bericht:

Project: ‘JOGG mee met NAC’

‘JOGG mee met NAC’ gelanceerd

De campagne ‘JOGG mee met NAC’ is in samenwerking met Teamplay@NAC, gemeente Breda, Ferrero en Stichting de Bredase Singelloop van start gegaan. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City FC op 22 april 2016 is de samenwerking beklonken.

De campagne richt zich op families in de wijken Heuvel en Hoge Vught waar Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Breda actief is. Gezinnen die mee joggen worden via een trainingsprogramma op maat voorbereid op de Bredase Singelloop, die plaatsvindt op 2 oktober 2016. De ambitie is dat de families en in het bijzonder de kinderen na de familieloop doorgaan met sporten en bewegen. Met ondersteuning van het Jeugdsportfonds worden de deelnemers gestimuleerd lid te worden van een sportvereniging.

Kinder+Sport

Ferrero Nederland is tijdens de aanstaande editie van de Singelloop met zijn maatschappelijke programma Kinder+Sport sponsor van de familieloop (onderdeel van de Bredase Singelloop). Ferrero, partner van Jongeren Op Gezond Gewicht Breda, gebruikt de familieloop om onder de noemer 'Heel Breda doet mee aan de familieloop', gezinnen die te weinig bewegen, te activeren voor deelname.

Looptrainingen

Voorafgaand aan de familieloop zijn er ook looptrainingen georganiseerd. De looptrainingen die eind augustus 2016 beginnen, vinden plaats onder begeleiding van gekwalificeerde looptrainers. Bij sommige trainingen zijn selectieleden van NAC aanwezig. Lokale partijen die actief zijn in de wijken worden actief betrokken om het project tot een succes te maken.

Zie voor meer informatie: www.nac.nl/joggmeemetnac

 

Deel dit bericht:

Project: Peuter Power

Het programma

Het programma Peuter Power is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar met overgewicht. De ouders van de kinderen werken samen met een fysiotherapeute, een diëtiste en een jeugdverpleegkundige. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een gezonder gewicht voor de kinderen. Het programma loopt ondertussen al in Breda-Noord.

Samen met de ouders wordt er een plan gemaakt. In dit plan staat beschreven aan welke punten er zal worden gewerkt. Onder andere wordt er een afspraak gemaakt bij de diëtiste, de fysiotherapeute en de jeugdverpleegkundige. De ouders ontvangen een map waarin wordt opgeschreven wat de volgende stap is in het proces. Daarnaast is de map voorzien van informatie die de ouders thuis rustig door kunnen lezen.

Peuter Power

Project: Peutergym

motorische vaardigheden ontwikkelingen

Met behulp van peutergym wordt eraan gewerkt dat kinderen al op jonge leeftijd voldoende gaan bewegen. Onder deskundige begeleiding van een kinderfysiotherapeut kunnen peuters  in kleine groepen, hun motorische vaardigheden, in eigen tempo ontwikkelen.

Prikkelen

Peutergym is bedoeld om kinderen op jonge leeftijd te prikkelen zich motorisch te ontwikkelen. Door de verschillende bewegingen die er worden gemaakt, wordt zowel hun uithoudingsvermogen als hun weerstand vergroot.