Belcrum Telt!

Deel dit bericht:

Breda zet in op Gezonde Buurten

Iedereen wilt dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd, waarvan Breda er één is. De uitvoering ligt in handen van IVN Natuureducatie en Jantje Beton.

gezonde buurten
gezonde buurten

In eerdere buurtprojecten hebben IVN en Jantje Beton gemerkt dat kinderen belang hechten aan groen in de buurt en aan een gevarieerde en (sociaal) veilige speelomgeving. Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en volwassenen een blijvende stem hebben en actief invloed kunnen uitoefenen op hun eigen buurt. In de Bredase Gezonde Buurten Doornbos-Linie en Kesteren-Muizenberg zijn al een aantal burgerinitiatieven opgezet.

De gemeente zet in op gezondheid, groen en kindvriendelijkheid. De gemeente Breda heeft na een selectieproces van het ministerie van VWS in totaal 130.000 euro subsidie toegekend gekregen voor beide wijken. Hoe de Gezonde Buurten in Breda worden ingericht, is mede afhankelijk van ideeën die bewoners, met name kinderen, zelf inbrengen. “Dankzij deze subsidie kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren. Samen met hun ouders mogen zij nadenken over zaken die zij in hun wijk willen organiseren zodat hun gezondheid en het groen in de wijk verbetert,” aldus wethouder Miriam Haagh.

gezonde buurten
gezonde buurten

Omgevingswet

Het project loopt tot 2021 en sluit naadloos aan op het proces rondom de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht gaat. Met deze wet willen we de fysieke leefomgeving verbeteren. Door de Omgevingswet worden afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt. Dat biedt volop kansen aan inwoners, ondernemers en belangenorganisaties om al in een heel vroeg stadium mee te denken en praten over de invulling van hun leefomgeving.

Waar voorheen de lokale overheid ‘van bovenaf’ voorstelde en vaak besliste wat er met een gebied ging gebeuren, nemen voortaan de betrokken inwoners en ondernemers het voortouw. Juist deze participatie en inzet is naast een grotere slagvaardigheid de grootste winst van deze nieuwe wet. Want doordat je voor een gebied in samenwerking met alle betrokkenen afwegingen maakt, maak je als gemeente ook betere keuzes.

gezonde buurten

Week van de publieke gezondheid

Van 5 tot en met 11 november 2018 organiseerde GGD/GHOR West-Brabant weer de Week van de Publieke Gezondheid. Tijdens deze week heeft zij een aantal interessante en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Enkelen hiervan hadden raakvlakken met het thema gezonde leefstijl en brengen we daarom graag onder uw aandacht:

week van de publieke gezondheid
week van de publieke gezondheid

Doe de leefomgevingsscan:

Ervaar positieve gezondheidsbevordering vanuit de leefomgeving. Het Louis Bolk Instituut ontwikkelde een integrale leefomgevingsscan en een model voor positieve gezondheid en leefomgeving. Hiermee kunnen bewoners en andere stakeholders gezamenlijk verbeteringen in de leefomgeving benoemen die de gezondheid bevorderen. 

Tijdens de scan maakten we een gezamenlijke wandeling door de wijk en kwamen we in gesprek om samen vanuit positieve gezondheid tot een integrale set verbeteringen te komen. Het was een unieke en leuke belevenis voor zorgverleners, (beleids-)ambtenaren en wethouders!

week van de publieke gezondheid
week van de publieke gezondheid

Schoolpleinen van de toekomst:

Elk kind wil spelen op een gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk schoolplein! Een schoolplein als groene oase is meer dan een schoolplein. Het is een ruimte waar kinderen zich lekkerder voelen. Ze spelen actiever, ontwikkelen zich sociaal-emotioneel beter en het bevordert hun concentratie.

Bovendien is een groene oase beter voor het milieu. Regenwater wordt gemakkelijker opgenomen in de ondergrond en het is vaak een geweldige spelaanleiding. In een groene oase groeien planten beter. Droogte en hitte wordt beter opgevangen door de natuurlijke omgeving. Kortom: kinderen spelen er fijner, pesten minder, en zijn rustiger in de klas.

Samen met de Brabantse waterschappen, Jong Leren Eten en de provincie geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen.

week van de publieke gezondheid
Deel dit bericht:

Jongeren met plezier aan de kook

Heuvel

In de Heuvel gaat een zestal tieners de keuken in voor de gezelligheid, het plezier en de buurt! Op zaterdag 20 oktober hebben zij voor het eerst gekookt voor bewoners van senioren-wooncomplex De Brink en anderen geïnteresseerden. De 'première' is door ruim veertig bezoekers lekker en geslaagd genoemd.

kookclub heuvel
kookclub heuvel

Roberto (8 jaar) en Hamza (13 jaar) hebben de plannen gesmeed, in overleg met jeugdwerker Lisa van Weerdenburg van Surplus, om een kookclub op te richten. Deze culinaire talenten vertegenwoordigen een groep van zes tieners in de Heuvel. Doel van het koken is samen plezier hebben en spelenderwijs en geleidelijk kennis maken met gezonde voeding. Zo hebben de koksmaatjes zelf een salade bedacht en klaargemaakt en de hapjes hebben ze in overleg met bewoners van seniorenwooncomplex De Brink bereid.

Jeugdwerker Lisa vertelt dat de belangstelling voor kookactiviteiten groot is in De Heuvel. Gezelligheid staat voorop en de gesprekken over gezondheid zijn talrijk. Op een speelse en onschuldige manier wordt bijvoorbeeld over sauzen gesproken. De knoflooksaus uit de supermarkt blijkt razend populair. Eenmaal vers gemaakt blijken de meningen genuanceerder en uiteindelijk gezonder te liggen.

kookclub heuvel
kookclub heuvel

Brabantpark

Ook in Brabantpark wordt er druk gekookt. Na de zomervakantie is de keukengroep nog met tien personen uitgebreid. De leeftijd van de jongeren ligt tussen de 11 en 18 jaar. Verdeeld over drie groepen, en met behulp van vrijwilliger Luc, wordt het vuur op de gaspitten twee á drie dagen per week ontstoken. Luc is buurtvader, goede amateur kok, met professionele ervaring. Samen met Norbert Kalker, jeugdwerker bij Surplus, wordt elke woensdagmiddag zowel binnen als buiten eten bereid.

We Are Food: EetJeBeter

De provincie Brabant is een jaar lang de ‘European Region of Gastronomy’. Tijdens tien themamaanden wordt verteld hoe er gewerkt wordt aan een voedselsysteem van de toekomst dat beter is voor mens, dier én milieu. Vanaf maart 2018 licht de beweging ‘We Are Food’, tien maanden lang telkens één foodthema uit. Deze thema’s worden aangedragen door Brabantse food-ondernemers, consumenten, zorgprofessionals, studenten, etc.

we are food - eetjebeter
we are food - eetjebeter

Het EetJeBeter initiatief (als onderdeel van ‘We Are Food’) trok in mei met een foodtruck door de provincie Brabant om patiënten, betrokkenen, zorgprofessionals en andere belangstellenden op een leuke wijze te inspireren met kookclinics en voedingsadvies. Zo vond er op 14 mei een lunch plaats in Breda, op het Chasséveld. Onder het genot van een gezonde lunch werden we meegenomen in het verhaal van chefkok Robert Danse. Het initiatief is gericht op patiënten met diabetes type II en betrokkenen.

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans om dit type diabetes te krijgen. Gezonde voeding is erg belangrijk. Het EetJeBeter initiatief maakt mensen bewust van wat ze zelf kunnen doen om dit te voorkomen of om de ziekte op een positieve manier te beïnvloeden. Hierdoor kan het medicijngebruik teruggedrongen worden. Naast geïnformeerd worden, was het een mooi moment om kennis te maken met elkaar. Aan het initiatief is een gratis app gekoppeld (de ‘EetJeBeter’ app) waarin alle gezonde gerechten van Robert te vinden zijn.

we are food - eetjebeter

JOGG-festival