We Are Food: EetJeBeter

De provincie Brabant is een jaar lang de ‘European Region of Gastronomy’. Tijdens tien themamaanden wordt verteld hoe er gewerkt wordt aan een voedselsysteem van de toekomst dat beter is voor mens, dier én milieu. Vanaf maart 2018 licht de beweging ‘We Are Food’, tien maanden lang telkens één foodthema uit. Deze thema’s worden aangedragen door Brabantse food-ondernemers, consumenten, zorgprofessionals, studenten, etc.

we are food - eetjebeter
we are food - eetjebeter

Het EetJeBeter initiatief (als onderdeel van ‘We Are Food’) trok in mei met een foodtruck door de provincie Brabant om patiënten, betrokkenen, zorgprofessionals en andere belangstellenden op een leuke wijze te inspireren met kookclinics en voedingsadvies. Zo vond er op 14 mei een lunch plaats in Breda, op het Chasséveld. Onder het genot van een gezonde lunch werden we meegenomen in het verhaal van chefkok Robert Danse. Het initiatief is gericht op patiënten met diabetes type II en betrokkenen.

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans om dit type diabetes te krijgen. Gezonde voeding is erg belangrijk. Het EetJeBeter initiatief maakt mensen bewust van wat ze zelf kunnen doen om dit te voorkomen of om de ziekte op een positieve manier te beïnvloeden. Hierdoor kan het medicijngebruik teruggedrongen worden. Naast geïnformeerd worden, was het een mooi moment om kennis te maken met elkaar. Aan het initiatief is een gratis app gekoppeld (de ‘EetJeBeter’ app) waarin alle gezonde gerechten van Robert te vinden zijn.

we are food - eetjebeter

JOGG-festival

Deel dit bericht:

SAVE THE DATE: inspiratiebijeenkomst ‘vitale werkgevers en werknemers in Breda’

Datum: 25 oktober 2018
Tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: volgt
Deelname: kosteloos

Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en over het algemeen minder ziek. Gunstig voor werkgever én werknemer. Het loont om te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. Eén op de twee Nederlandse volwassenen heeft overgewicht met alle gevolgen van dien. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid nemen toe. Hoe hoog staat vitaliteit op de agenda in uw organisatie?

save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers
save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers

Inspiratie

Niets is zo lastig als het veranderen van gedrag. Op het werk is dat niet anders. Waardoor wordt de gezonde keuze de normale keuze, hoe ga je er met elkaar over in gesprek en hoe zorg je ervoor dat dit blijvend is? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van een gezonder aanbod in de bedrijfskantine, het doorbreken van te lang en te veel zitten en aandacht hebben voor de balans tussen werk en privé.

Om u te inspireren organiseren JOGG-Breda en Vitaal Breda een inspiratiesessie in samenwerking met JOGG-Nederland. Deze is voor en met het Bredase bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in Breda georganiseerd. We kiezen voor een divers programma met mooie lokale praktijkvoorbeelden en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Tot slot biedt deze bijeenkomst de kans om de eerste stappen te zetten naar een gezonde werkvloer. Er wordt u ook een handige tool aangereikt.

save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers
save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers

Op naar een Vitaal Breda

Het realiseren van een gezonde omgeving waar structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Dat is waar Breda voor gaat! Als JOGG-gemeente is Breda actief bezig om mensen en organisaties met elkaar te verbinden, in bijvoorbeeld de wijken, de sportverenigingen, op school en op het werk. Dit in samenwerking met publieke en private partners.

Team:Fit

Samen voor een gezondere sportkantine

Om ons heen zien we, in de gemeente Breda, dat er steeds meer aandacht is voor gezond eten en drinken en daarmee stimuleren we een gezonde(re) leefstijl bij jongeren én hun ouders. Ook in de sportkantine wordt steeds meer gekozen voor het uitbreiden van het assortiment met de gezondere keuze. Na een stevige training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils. Maar hoe kom je tot een gezondere sportkantine, behoud je de sfeer en zorg je voor draagvlak binnen je vereniging?

kind schopt tegen bal
gezondere kantine

Bij HC zwart-wit, Basketbalvereniging de Barons en AV Sprint zijn ondertussen de eerste stappen richting een gezondere kantine gezet i.s.m. Team:Fit. Het ‘oude’ assortiment is in kaart gebracht met behulp van een kantinescan, een online tool ontwikkeld door het Voedingscentrum. Vervolgens zijn de eerste veranderingen in het assortiment doorgevoerd, zodat deze verenigingen in de nabije toekomst hun bronzen, zilveren of gouden certificaat in ontvangst mogen nemen.

De regels zijn eenvoudig:

  1. Bied in elke productgroep minimaal één betere keuze aan
  2. Maak het zichtbaar: betere opties krijgen een prominente plaats
  3. Stimuleer het drinken van water
  4. Leg schriftelijk in het beleid vast dat de vereniging voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines

Is jullie vereniging er ook klaar voor om stapsgewijs, onder begeleiding van een Team:Fit coach, te transformeren naar een gezondere kantine of clubhuis? Meld je dan nu aan via de website van Team:Fit www.teamfit.nl of stuur een mail naar irene.walk@teamfit.nl. Heb je vragen of wil je graag de uitgebreide brochure ontvangen, dan kan dit ook via Irene Walk.

Uiteraard staan ook onze JOGG-regisseurs, de mensen van Breda Actief en de GGD klaar om meer informatie te verstrekken. We verheugen ons erop om deze uitdaging met jullie aan te gaan!

gezondere kantine
Deel dit bericht:

Jeugd & Politiek

Jeugd & politiek: leerlingen van middelbare scholen presenteren hun plan voor het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de jeugd

Donderdag 19 april vond de slotbijeenkomst plaats van ‘Jeugd en Politiek’. Dit is een jaarlijks terugkerend project binnen de gemeente Breda, waarbij leerlingen van middelbare scholen een voorstel schrijven, om bij te dragen aan een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Hierin worden zij begeleid door raadsleden.

jeugd en politiek prijswinnaars
newmann college

19 april presenteerden middelbare scholieren uit 5 VWO hun project, om te strijden voor de prijs van €5000,- waarmee het project gerealiseerd kan worden. De scholen die het tegen elkaar opnamen waren: Het Stedelijk Gymnasium, Het Onze Lieve Vrouwelyceum, Markenhage, Het Newmancollege, Graaf Engelbrecht, De Nassau en Mencia de Mendoza. Elk jaar worden projecten ingediend rondom een thema. Dit jaar was het thema ‘gezondheid’. Eerder dit jaar, hebben we vanuit JOGG-Breda een presentatie gegeven aan leerlingen om  het lokale gezondheidsbeleid toe te lichten. Toen hebben zij inspiratie opgedaan voor hun project. Op 19 april hebben we onze bijdrage mogen leveren aan het juryschap op de slotbijeenkomst. Naast het uitreiken van de prijs van €5000,- voor het beste project, hadden we als jury ook de taak om het beste debatteam te selecteren. Nadat een groepje leerlingen van een school gepresenteerd had, konden de andere leerlingen het voorstel bevragen. Daarna konden we als jury kritische vragen stellen.

Het team van het Newmancollege heeft allebei de prijzen gewonnen. Het winnende project heet ‘Fruitbuddies’. Brugklassers nemen hierbij fruit mee voor elkaar. Er wordt een app ontwikkeld waarmee leerlingen punten kunnen verdienen door de stukken fruit die ze eten. Hoe meer punten, hoe eerder toegang tot hogere levels in de app. In de hogere levels maken leerlingen kans op leuke prijzen die via social media bekend gemaakt worden. Er hebben zich diverse sportorganisaties verbonden en zij verzorgen de prijzen. Vanuit JOGG-Breda vinden we het belangrijk dat jongeren zelf actief deelnemen aan het mede-creëren van een gezonde omgeving. Dit project draagt hier aan bij en dat vinden we een mooi voorbeeld. Updates over het verdere verloop van ‘Fruitbuddies’ worden gedeeld in de JOGG-nieuwsbrief.

Team Newmancollege, proficiat namens JOGG-Breda!

jeugd en politiek

Groenere schoolpleinen

Een groen schoolplein, wie wil dat niet?

Gesteund door een provinciale subsidie, advies en een gemeentelijke bijdrage, wordt het aanleggen van een groen, gezond en educatief schoolplein wel heel aantrekkelijk. Waarom een groen schoolplein en wat is er mogelijk voor Bredase scholen?

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een groen speelplein prikkelt de fantasie, er is minder pestgedrag en er blijkt uit onderzoek dat kinderen zich na een 'groene pauze’ beter kunnen concentreren.

Groener Schoolplein buitenspelen
Groene Speeltuin Breda

 

Er is, vanwege het provinciale programma ‘Schoolpleinen van de toekomst’, alle reden toe om vanaf 10 april 2018 groene schoolpleinen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van een advies en subsidie (€ 14.000,- per school). De gemeente Breda doet hier nog een schepje bovenop. Gedurende drie jaar, worden jaarlijks vier scholen voorzien van een bedrag van maximaal € 10.000 euro, waarbij o.a. deze criteria gelden:  

  • openstellen van het schoolplein voor de buurt
  • minstens 1/3 van de tegels gaat eruit, zodat het regenwater weer de grond in kan zakken
  • draagvlak onder het personeel en de ouders
  • het schoolplein inzetten voor 'buitenlessen'.  

De overkoepelende schoolbesturen (BOB) dragen jaarlijks vier Bredase scholen aan (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs), die voor de bijdrage in aanmerking komen.

Provinciaal is een kennisloket opengesteld met advies over bijvoorbeeld de subsidieregeling, ontwerpers en het 10-stappenplan. Vragen kun je nu al kwijt bij schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl

Bij de Gemeente Breda is Marika Rath (email: mcjb.rath@breda.nl / tel: 076-5294773) aanspreekpunt om de eerste vragen van scholen te beantwoorden en de koppeling met projecten in de schoolomgeving en een procesbegeleider te leggen.

Blije kinderen - groen schoolplein
Deel dit bericht: