Actieplan JOGG 2019-2020: #Gezond076 door de Raad vastgesteld

Afgelopen maart is door de raad het Actieplan JOGG 2019-2020 #Gezond076 vastgesteld.

De afgelopen jaren is met de JOGG-aanpak ingezet op een gezondere omgeving. Ook de regionale samenwerking is verder vormgegeven.

De komende twee jaar willen we de positieve ontwikkelingen doorzetten en dat doen we aan de hand van vijf actielijnen. Deze zijn enerzijds gebaseerd op ontwikkelingen uit de stad (we werken vraaggericht en spelen in op de energie die er is) en anderzijds op onderzoeksgegevens en zaken waar wij extra aandacht aan willen geven in het belang van de lokale gezondheidsaanpak.

actieplan jogg breda

Actielijn 2: Het creëren van een leefomgeving die jongeren uitnodigt tot bewegen

De huidige beweegprogramma’s en activiteiten zetten we onverkort door. Dit geldt ook voor de vergroening van schoolpleinen. We gaan bij (nieuwe) openbare ruimte in de komende jaren extra aandacht besteden aan hoe de inrichting daarvan op een natuurlijke manier aanzet en stimuleert tot bewegen (waaronder fietsen, wandelen, spelen en sporten). Hiermee sluiten we aan bij de vorming van de Omgevingswet en Omgevingsplannen, waarin gezondheid binnen de openbare ruimte een expliciete plek krijgt.

actieplan jogg breda
op weg naar rookvrije generatie

Actielijn 3: Een rookvrije omgeving voor jongeren promoten samen met andere partijen in de stad, als onderdeel van een gezonde leefomgeving

In de komende jaren willen we het ontmoedigingsbeleid verder voortzetten. Dit doen we door in gesprek te blijven met initiatiefnemers die zich melden via onze kanalen en hen te verbinden, samen met de GGD West-Brabant, aan lopende initiatieven.

Actielijn 4: Aanpakken van overgewicht in een vroeg stadium met andere professionals.

Binnen onze JOGG-aanpak hebben we relaties met zorgprofessionals, zoals kinderartsen, huisartsen en coördinatoren van zorggroepen. Zij geven het signaal af dat zij het belangrijk vinden om zich in te zetten voor preventie. Met onder meer het Amphia Ziekenhuis en “Verbonden in Zorg” willen we de samenwerking intensiveren op het gebied van preventie.

“Verbonden In Zorg” wordt gevormd door 20 organisaties van huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria, patiënten, verzekeraars, gemeenten, apothekers, GGZ, GGD en VVT-organisaties.

actieplan jogg breda
actieplan jogg breda

Actielijn 5: Water drinken, gezonde voeding en bewegen stimuleren met extra aandacht waar het nodig is

De Gezonde School, het kantineaanbod in scholen en sportclubs, water drinken en bewegen blijven we stimuleren. We willen dat dit aantal toeneemt de komende periode. Hierbij hebben we extra aandacht voor wijken waar meer overgewicht voorkomt. We sluiten aan bij de vraag en initiatieven uit de stad.

Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de interventie/activiteit ook aansprekend is voor mensen die laagopgeleid/laaggeletterd zijn. Verder willen we dat er op evenementen waar jongeren komen, meer aandacht is voor gezond eten en drinken.

Deel dit bericht:

15 april: startevenement rookvrij Amphia en Avans

Het Amphia Ziekenhuis is dit jaar begonnen met belangrijke stappen richting een rookvrij ziekenhuisterrein. Sinds 1 januari 2019 was het voor medewerkers van het Amphia al niet meer toegestaan om op het buitenterrein te roken. Binnen werd sowieso al niet gerookt.

rookvrij amphia avans
rookvrij amphia avans

Op 15 april hebben Amphia Ziekenhuis en Avans Hogeschool samen een belangrijke stap gezet. Als ‘buren’ maakten zij hun terreinen officieel volledig rookvrij. Het doel is het beschermen van patiënten, studenten, medewerkers en bezoeken tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken. Op 15 april werd een startevenement georganiseerd door Amphia en Avans. Wethouder Miriam Haagh, Remco Djamin Voorzitter MSBa, deden samen met Jacomine Ravensbergen van Avans Hogescholen de officiële start. Miriam Haagh liet symbolisch de laatste sigaretten verdwijnen samen met een illusionist. Daarna ontving zij het manifest vanuit ViZ. Dit werd door de aanwezigen omarmd als een mooie stap richting een rookvrije regio en stad. In dit manifest staan organisaties opgenomen die rookvrij worden.

Vanuit JOGG-Breda ondersteunen we deze rookvrije ontwikkelingen van harte. Het was een feestelijk moment met muziek en ‘rookvrije, milieuvriendelijke ballonnen’. Het evenement vond plaats van 12.00 uur tot 14.00 uur op het voorterrein van het Amphia. Later werd op Avans afgesloten met koffie en broodjes. Amphia en Avans willen een voorbeeld zijn voor andere organisaties en instellingen.

rookvrij amphia avans

Terugblik werkbezoek gemeente Utrecht

In Breda werken we aan een Gezonde Stad. Een gezonde en prettige leefomgeving nodigt uit tot een gezonde leefstijl. Vanuit Jongeren Op Gezond Gewicht leveren we hier een bijdrage aan, samen met andere bewegingen en partners. In ruimtelijk opzicht biedt de aankomende Omgevingswet (in 2021) kansen om te sturen op gezondheid. Het doel van de Omgevingswet is om de fysieke ruimte te verbeteren. Het is dan ook belangrijk om in de aanloop naar 2021 gezondheid mee te nemen in de omgevingsvisies en –plannen. Een omgeving waarin bijvoorbeeld bewegen, water drinken en gezond eten gemakkelijk en aantrekkelijk is voor bewoners.

werkbezoek utrecht jogg
werkbezoek utrecht jogg

De Gemeente Utrecht  stelt in al haar gemeentelijke opgaven gezondheid centraal, met de slogan ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met het werkbezoek van 15 februari wilden we ons laten inspireren door Utrecht. Vanuit Breda waren we met een divers samengestelde groep (zowel professionals vanuit het ruimtelijk als het sociaal domein) aanwezig. Miriam Haagh (wethouder Gezondheid, Breda) werd hartelijk ontvangen door Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid, Utrecht).

Tijdens het werkbezoek werd ingegaan op het gezondheidsbeleid van gemeente Utrecht en Breda en werden de samenwerkingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving en gezondheid besproken en vergeleken. De geleerde lessen hebben we mee naar Breda genomen en andersom gaf Utrecht te kennen, ook dingen van ons te kunnen leren. We blijven nauw met elkaar samenwerken om van elkaar te leren. We streven naar een omgeving waarin ‘gezondheid’ vooraf al goed is meegenomen in de omgevingsplannen. Ook het betrekken van bewoners bij de inrichting van de leefomgeving is belangrijk en gebeurt al in diverse Bredase projecten. Samen komen we tot een zo gunstig mogelijke ruimtelijke inrichting, waarin bewoners zichzelf prettig voelen.

werkbezoek utrecht jogg

Hockeyclubs Breda rookvrij

De hockeyclubs Push, BH&BC Breda, Zwart Wit, Prinsenbeek en Teteringen zijn onlangs begonnen met het zaterdagse rookverbod. Op zaterdag wordt er competitie gespeeld door de jeugd. Adviseur Mooiwerk (Enzo de Regt) is benaderd door BH&BC Breda voor dit gezamenlijke initiatief. Hij begeleidt sportclubs op weg naar een rookvrije sportclub.

Breda heeft de grootste hockeydichtheid binnen ons land. Meer dan zestig procent van de leden is jeugdspeler. Gezamenlijk willen de clubs het goede voorbeeld geven en kinderen beschermen tegen de verleidingen van roken. Uiteindelijk willen de clubs de hele week rookvrij worden. Bij HCP (Hockeyclub Prinsenbeek) gebeurt dit al.

hockeyclubs rookvrij bn de stem
op weg naar rookvrije generatie

Meld je aan voor ons congres rookvrij

Binnenkort organiseert JOGG-Breda, samen met Verbonden In Zorg en GGD West-Brabent het congres: Rookvrij in de regio Breda.

Lees hier meer over dit initiatief.

Deel dit bericht:

Congres de Rookvrije Generatie in regio Breda

Rookvrij opgroeien willen wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Elk kind in de regio Breda zou in een rookvrije omgeving moeten kunnen leven, spelen, leren en sporten.

Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. Gelukkig kan dit in onze regio al op heel veel plekken: steeds meer kinderopvangorganisaties, speeltuinen, scholen en sportclubs zijn rookvrij.

op weg naar rookvrije generatie
op weg naar rookvrije generatie

Ook ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere zorgorganisaties zetten zich massaal in om hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken. Dat is mooi! Wij pleiten namelijk als JOGG-Breda ook voor een gezonde werkomgeving voor medewerkers. Een werkomgeving die een gezonde leefstijl ondersteunt.

Maar we zijn er nog niet. Nog steeds zijn er plekken waar wel gerookt mag worden. In onze regio zijn er al mooie initiatieven en goede voorbeelden. Wil je daar meer over horen om ook jouw organisatie volledig rookvrij te maken? Doe je mee om onze regio rookvrij te maken?

op weg naar rookvrije generatie

Congres de Rookvrije Generatie in regio Breda

Rookvrij opgroeien zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn. Ieder kind in de regio Breda zou in een rookvrije omgeving moeten kunnen leven, spelen, leren en sporten.

Gelukkig kan dit in onze regio al op heel veel plekken: steeds meer kinderopvangorganisaties, speeltuinen, scholen en sportclubs zijn rookvrij. Ook ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere zorgorganisaties zetten zich massaal in om hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken. Dat is mooi! Maar we zijn er nog niet. Nog steeds zijn er plekken waar wel gerookt mag worden.

op weg naar rookvrije generatie
op weg naar rookvrije generatie

Waarom op weg naar rookvrij?

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk of stoer. Zeker als zij mensen zien roken naar wie ze opkijken zoals ouders, docenten, sporters en trainers. Hierdoor raken jaarlijks honderden kinderen al in de puberleeftijd verslaafd aan roken.

Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Roken veroorzaakt ziekten als kanker, hart- en vaatziekten, luchtwegziekten, diabetes, ontstekingen, alzheimer, staar en blindheid. Om maar eens wat te noemen. Ook van meeroken kunnen mensen ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan, tot wel enkele duizenden per jaar in Nederland.

En hiertegen moeten we jongeren in onze regio beschermen. En dat kan! Als wij er samen voor zorgen dat zij kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Waar ze ook zijn, waar ze ook naar toe gaan.

We nodigen je uit om op donderdag 6 juni samen aan de slag te gaan om onze regio rookvrij te maken. Ook jouw organisatie speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen je graag inspireren  met best practices uit de regio en met tips en ervaringen uit de praktijk. Samen komen we verder. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen in onze regio rookvrij opgroeien

op weg naar rookvrije generatie
Deel dit bericht:

Belcrum Telt!

Deel dit bericht:

Avans Open College

Avans Hogeschool organiseert regelmatig evenementen die openbaar toegankelijk zijn voor inwoners uit Breda.  Dinsdag 15 januari werd door Avans Hogeschool het ‘Open College’ georganiseerd met als thema ‘Preventieakkoord: noodzaak of betutteling?’ Lector John Dierx (lector van het lectoraat Leven Lang in Beweging) ging dieper in op het Nationaal Preventieakkoord en Miriam Haagh (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren) was te gast.

Met trots presenteerde staatssecretaris Paul Blokhuis in november het langverwachte preventieakkoord. Maatregelen tegen roken, problematisch drankgebruik en overgewicht. De meningen hierover lopen zeer uiteen. Van ‘Mijlpaal!’ tot ‘Waar bemoeit de overheid zich mee?’

preventieakkoord hoe omgaan
preventieakkoord hoe omgaan

De cijfers liegen er niet om. Roken, overgewicht en alcohol leiden in Nederland tot 35.000 doden per jaar en tot 9 miljard euro aan zorguitgaven. Dat moet anders, zegt de overheid en zet met het preventieakkoord in op voortijdig ingrijpen. Vanuit gezondheidsbevordering weten we dat het stimuleren van gezond gedrag alleen lukt als we tegelijkertijd werken aan de 3 V’s: Voorlichting, Voorzieningen en Voorschriften.

Miriam Haagh belichtte haar visie op gezondheidspreventie: “Het is belangrijk om iedereen te bereiken, niet alleen de mensen die al bezig zijn met een gezonde leefstijl. Dat, waar je wieg ook staat, je zelf leert de keuze te maken in wat je wel of niet koopt. De omgeving is hierbij van groot belang. Maak de gezonde keus aantrekkelijk en zet deze op de voorgrond. Dat is in de praktijk nog vaak andersom.”

Verder gaf ze aan dat de gemeente inzet op het terugdringen van overgewicht en de stimulering van rookvrij opgroeien met de JOGG-aanpak. “Concrete projecten, zoals een Gezonde Sportkantine,  dragen hieraan bij. Maar we doen ook andere dingen, zoals leefstijlcoaching en valpreventie voor ouderen. Het heeft allemaal te maken met het vergroten van kennis en bewustwording.”

preventieakkoord hoe omgaan
preventieakkoord hoe omgaan

Het publiek reageerde op stellingen en aanwezigen konden zowel onderling als met Miriam Haagh en John Dierx in gesprek. Doordat mensen met elkaar in gesprek gingen, werd er bewust nagedacht over het akkoord en de impact hiervan op de maatschappij.

Voor de JOGG-aanpak biedt het akkoord nieuwe kansen. Als organisaties zich hebben verbonden aan het akkoord, kun je ook op lokaal niveau in gesprek gaan over het gezamenlijk creëren van een gezonde omgeving.