Optisport (locatie Avontura) behaalde eerste vignet voor een gezonder voedingsassortiment

Het behalen van een bronzen vignet is een resultaat om trots op te zijn. Daarnaast is het ook een voorbeeld voor andere binnenspeeltuinen in de regio en in Nederland. Zo wordt het voor kinderen tijdens uitjes ook mogelijk gemaakt om iets te eten dat lekker én gezond is. Optisport heeft de ambitie uitgesproken om bij alle Avontura’s en Leisure Centers het aanbod dusdanig in te richten, dat een bronzen certificaat behaald kan worden. Ook geïnteresseerd om aan de slag te gaan met een kantine waarin gezonde keuzes aangeboden worden? Neem dan contact op met Enzo de Regt: enzo.de.regt@mooiwerkbreda.nl.

Deel dit bericht:

Tips om thuis aan de gezondheid te blijven werken & updates in tijden van corona

Jong Leren Eten – Lekker naar buiten!

Scholen die voor schooljaar 2019-2020 de subsidie Jong Leren Eten toegewezen hebben gekregen, kunnen een jaar extra tijd krijgen om de activiteiten te bestellen via hun dashboard en deze uit te voeren. Dit betekent dat zij uiterlijk op 30 juni 2021 de activiteit uitgevoerd en verantwoord moeten hebben. De contactpersonen van de scholen ontvangen hierover binnenkort bericht. Scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel, moeten dit actief aangeven. Vragen over de subsidie ‘Lekker naar buiten!’? mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl

Realisatie Subsidieregeling Watertappunt t/m 31 augustus 2020

Scholen krijgen extra tijd om de gemaakte kosten te verantwoorden. Zij krijgen hiervoor tot en met 31 augustus de tijd. Dit betekent dat scholen extra tijd hebben om het watertappunt uit te kiezen, te installeren, in gebruik te nemen en de kosten te declareren.

Deel dit bericht:

De JOGG-aanpak in Nederland: een groeiende beweging

Sinds 2011 is gemeente Breda aangesloten bij de JOGG-aanpak. We maken hiermee onderdeel uit van één van de 140 Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn bij JOGG. Dit beslaat 40 procent van de Nederlandse gemeenten. In de periode 2015-2019 heeft de landelijke aanpak een grote groei doorgemaakt: een groter netwerk, een bredere aanpak en een grotere rol van JOGG Nederland in het maatschappelijke speelveld. Het Mulier Instituut publiceerde dit onlangs, naar aanleiding van een onderzoek, in opdracht van JOGG Nederland. De focus is steeds meer verlegd naar een gezonde leefomgeving. In de beginperiode was met name de lokale JOGG-regisseur aan zet om het onderwerp te agenderen en samenwerkingsrelaties op te bouwen.

Naar verloop van tijd werd deze verantwoordelijkheid steeds meer gedeeld door beleidsmedewerkers, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Er worden mooie samenwerkingen gesmeed met andere beleidsterreinen, zoals sport, ruimtelijke ordening en economische zaken. Verder is een gezonde leefomgeving steeds vaker een vanzelfsprekend onderdeel op de agenda van scholen, bedrijven, sportclubs, wijkplannen, buurtinitiatieven etc. in Nederland.

De JOGG-beweging wint steeds meer terrein. De verschuiving naar preventie van overgewicht en gerelateerde ziektes, en dit samen mogelijk maken met samenwerkingspartners die voor een gezondere leefomgeving zorgen, geeft energie. Het op een positieve wijze voortzetten van de aanpak op lokaal niveau draagt hieraan bij (bron: JOGG Nederland).

Nieuwe speeltoestellen voor de allerkleinsten in de Wisselaar

Buitenspelen is voor kinderen belangrijk voor de gezondheid, de motoriek, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, de prikkeling van de fantasie en het trainen van een sterk immuunsysteem. Springtouwen, hutten bouwen, rennen, klauteren en verstoppen horen erbij. In de stad is het extra van belang om oog te hebben voor voldoende speelplekken. Met de maatschappelijke ontwikkelingen van digitale communicatiemiddelen en gaming, en tegelijkertijd de toename van overgewicht en het gebrek aan voldoende beweging, stimuleert JOGG-Breda het buitenspelen. Dit doen we samen met onze supporters die bijdragen middels media (communicatie), mensen (menskracht), munten (financiële bijdrage), middelen (producten zoals fruit, waterflesjes etc.) en massa (ambassadeurschap). We sluiten hierbij aan op de lokale vraag.

Vanuit de buurt Wisselaar (gelegen in Hoge Vucht) was er de behoefte om voor de allerkleinsten meer speelvoorzieningen in de wijk te hebben. In het vierkant van de Dikmuidenstraat, Noordschotsestraat, Izegemstraat en Kaaskerkestraat waren al speelvoorzieningen aangelegd voor de wat oudere kinderen, maar een aantal speeltoestellen voor de jongste doelgroep waren van harte welkom. Een JOGG-supporter heeft in samenwerking met JOGG-Breda en de wijk gezorgd voor een schommel, hobbelscooter en een huisje met glijbaan. Een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking!

In deze periode waarin corona de boventoon voert en het sociale contact beperkt moet worden, was het rustig in de speeltuin, ondanks het mooie weer. We hopen dat er veel plezier aan beleefd gaat worden door de kinderen. Lekker bewegen en buitenspelen met de buurt- en klasgenootjes moedigen wij van harte aan.

Consultatiebureaus brengen belang van water drinken onder de aandacht

Water drinken is gezond. Het is dorstlessend en er zitten geen suikers en zoetstoffen in. Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. We hebben water nodig om onze organen goed te kunnen laten werken.

Water drinken in plaats van gezoete dranken past bij een gezonde manier van leven. En het helpt overgewicht te voorkomen. Een kind dat al jong ontdekt dat water drinken lekker en normaal is, zal later ook makkelijker water blijven drinken. Niet voor elke ouder is het vanzelfsprekend dat water drinken het beste is voor hun kind. Veelal zorgt een gebrek aan voldoende kennis voor misvattingen over wat gezond is. Om het kind gezond te laten opgroeien ondersteunt Careyn ouders hierbij door hen te adviseren door middel van gesprekken en beeldmateriaal. Het Voedingscentrum verstrekt materiaal over gezond eten en drinken.

Gezonde(re) (sport)kantines in Breda

JOGG-Breda realiseert in samenwerking met de stad steeds meer gezonde omgevingen. De sportvereniging en de sportkantine behoren ook tot een belangrijke plek voor kinderen en tieners. Sporten is gezond en waarom zou je je leden na het sporten niet verleiden tot gezonde keuzes? Steeds meer sportverenigingen zijn van mening dat juist op de sportclub de gezonde keuze gemakkelijk moet zijn. Bij een gezonde kantine is naast het reguliere aanbod, ook keuze uit soepen, fruit en gezonde broodjes. Hartstikke lekker en een stuk gezonder.

Tafeltennisvereniging Belcrum

Tafeltennisvereniging Belcrum is de derde sportclub in Breda die mag pronken met een certificaat voor een gezondere kantine. Als de jeugd speelt is er bovendien gratis groente en fruit, gesponsord door de Jumbo. Op 12 januari werd dit gevierd tijdens de clubkampioenschappen. Miriam Haagh (wethouder Gezondheid) reikte het zilveren certificaat uit. Ze is trots op de samenwerking tussen Team:Fit, Mooiwerk, JOGG-Breda en de club. Het is de eerste tafeltennisclub in Nederland die een certificaat voor de gezonde kantine heeft behaald. Extra speciaal dus!

Lees ook het blog over deze bijeenkomst via de website van Mooiwerk.

Ook geïnteresseerd om aan de slag te gaan met een kantine waarin gezonde keuzes aangeboden worden? Neem dan contact op met Enzo de Regt: enzo.de.regt@mooiwerkbreda.nl.

Deel dit bericht:

Kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord rookvrij

Talks of The Town: een vitale en inclusieve stad

Vanaf 2020 treedt de Omgevingswet in werking. Hierdoor moet het maken van plannen voor de stad eenvoudiger worden. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met diverse belangen, waaronder het stimuleren van gezondheid. In Breda gaan we uit van vier thema’s om gezamenlijk te werken aan een gezonde stad: gezonde leefstijl, gezond oud worden, gezonde leefomgeving en gezonde mobiliteit. Een gezonde leefstijl stimuleren in een omgeving waar kinderen rookvrij opgroeien, er volop mogelijkheid is tot sporten en bewegen, gezond eten wordt aangeboden en water drinken aantrekkelijk wordt gemaakt. Door hier structureel aandacht voor te hebben, dragen we bij aan gezonde, fitte inwoners.

Dit najaar werden vijf bijeenkomsten georganiseerd. Professionals, bewoners, studenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen waren uitgenodigd om hun ideeën te delen. De bijeenkomst ‘De vitale en inclusieve stad’ ging over de vraag: wat betekenen ruimtelijke veranderingen voor onze veiligheid, gezondheid en sociale cohesie? Op 23 september vond de bijeenkomst plaats bij Podium bloos. Interessante sprekers vertelden over allerlei thema’s van een vitale en inclusieve stad. Na de netwerklunch namen mensen deel aan de workshops ‘Leven lang in beweging’, ‘Panorama Breda’, ‘Futurethinking’ en ‘Digitaal platform Omgevingsvisie’. Enkele belangrijke punten die ingebracht werden, waren ‘de jeugd doet mee’, ‘gezonde stad = betekenisvol leven van mensen’ en ‘kruisbestuivingen tussen stad en burger tussen jong en oud’.

Deel dit bericht: