Ik wil graag financieel bijdragen aan een gezondere jeugd

Jongeren Op Gezond Gewicht Breda is uiteraard erg blij met financiële giften. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt u hierin nieuwe kansen. Het geeft uw bedrijf een positief imago, een grotere naamsbekendheid en een interessant netwerk. Met de kennis die u opdoet bent u nog beter in staat een bijdrage te leveren aan ons gezamenlijke doel.

Bent u in de gelegenheid een initiatief te financieren, dan is Jongeren Op Gezond Gewicht Breda u daar uiteraard zeer dankbaar voor. Hiermee kunnen we nog beter samen werken aan een gezondere jeugd in Breda. Als u niet (alleen) een financiële bijdrage wilt leveren, maar Jongeren Op Gezond Gewicht ook op een andere manier wilt ondersteunen, kijk dan eens onder ' ik help mee'.

onze doelen

hoe stimuleren we de bredase jeugd voor het drinken van meer water?

Hoe laten we de Bredase jeugd meer bewegen?

Deel dit bericht: