Samen werken aan een gezonder Breda!

Het aantal kinderen met obesitas stijgt wereldwijd. Ook in Breda zijn er wijken waar 1 op de 4 kinderen kampt met overgewicht.

Terugdringen van overgewicht

Ambitie

We streven naar een afname van overgewicht onder Bredase kinderen en jongeren. Het streven is dat zij een gezonde leefstijl hebben, waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en bewegen centraal staat. 

 

heel de stad doet mee

Visie

De gemeente kiest in haar gezondheidsbeleid voor een integrale aanpak. De nadruk ligt op het aantrekkelijk maken van een gezonde leefstijl. De Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak sluit daar goed bij aan. De kracht van deze aanpak is het verbinden van verschillende partijen in de stad om gezamenlijk de strijd tegen overgewicht aan te gaan. Bewoners, maatschappelijke organisaties, zorgverleners en bedrijven vinden elkaar via het Jongeren Op Gezond Gewicht netwerk. Zij bundelen hun inzet om activiteiten rond de thema’s gezonde voeding en bewegen op te zetten en bestaande initiatieven verder te versterken.

water drinken en bewegen staat centraal

Kind in Beweging

Acties 2017

De Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak brengt vraag en aanbod op het gebied van gezonde leefstijl voor jongeren samen vanuit bewoners, organisaties en bedrijven. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de vraag vanuit de stad. In 2017 zetten we vooral in op deze thema’s:

  1. Voeding: meer kinderen eten groente en fruit en raken ermee vertrouwd. 
  2. Water drinken: meer kinderen en jongeren drinken water in plaats van suikerhoudende dranken.
  3. Gratis bewegen: kinderen en jongeren bewegen meer gedurende de dag.
  4. Ouders betrekken en stimuleren van ouderparticipatie
  5. Social mediastrategie: uitbouwen van facebooknetwerk.
  6. Water drinken bevorderen op evenementen.
  7. Deelnemen aan inhoudelijke (landelijke)themabijeenkomsten en deze kennis omzetten in acties/projecten in Breda.
  8. JOGG-ambassadeurs: bevorderen en ondersteunen waar het kan.
  9. Het actief benaderen en ontmoeten van (potentiele) JOGG-supporters. Ook met de bestaande supporters het contact onderhouden.
  10. Inzetten op verbinding preventie en zorg.

Voor toelichting op de thema's zie de JOGG monitor.

Help mee!

We streven enerzijds naar het voorkomen van overgewicht, anderzijds naar een afname van overgewicht onder Bredase kinderen en jongeren. Zij hebben een gezonde leefstijl waarbij gezonde voeding en water drinken de gewoonste zaak van de wereld is en waarbij bewegen centraal staat.

Deel dit bericht: