Ondertekening Bredaas Lokaal Preventieakkoord

Op 21 januari 2021 is het Bredaas Lokaal Preventieakkoord officieel ondertekend bij het Breepark, in de vorm van een drive-in. Hierbij hebben verschillende organisaties en professionals zoals huisartsen, kinderopvang, bedrijven, jeugdwerkers, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en voedingsdeskundigen zich verbonden aan één of meer van de afspraken, gericht op een gezonde leef- en werkomgeving, het voorkomen van overgewicht en het stimuleren van een rookvrij omgeving.

De afspraken vormen een startpunt van een maatschappelijke samenwerking en beweging richting een gezonder Breda. Sommige partijen zijn inmiddels al volop bezig met de uitvoering van deze afspraken. Zo is er in februari een webinar ‘‘Gezonde Sportomgeving’’ georganiseerd voor sportverenigingen, waarin de thema’s voeding, alcohol en roken aan bod kwamen. Klik hier voor de aftermovie van de ondertekening.

Wethouder Miriam Haagh was ook aanwezig bij het onderteken moment van het akkoord.

Wethouder Miriam Haagh: “Het belang van werken aan een gezonde omgeving voor inwoners en werknemers wordt door iedereen gezien en gevoeld. Zeker in deze corona-periode worden een goede weerstand en het maken van gezonde keuzes extra onderstreept. Naast gezond eten, bewegen en bijvoorbeeld water drinken, is goed in je vel zitten en veerkracht belangrijk voor je gezondheid. Daarvoor zijn ook elementen als sociaal contact, zingeving en meedoen aan de maatschappij relevant. Wie goed in zijn vel zit, kan makkelijker gezonde keuzes maken.”

Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Daartoe is in 2018 een landelijk preventieakkoord gesloten. Al 70 partijen hebben dit landelijk akkoord ondertekend waarin meer dan 200 afspraken staan. Breda heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft samen met partners in de stad nu een lokaal akkoord gesloten. In het Bredase akkoord  staan drie thema’s centraal: ‘gezond oud worden’, ‘gezonde werkvloer’ en ‘gezonde inwoners van Hoge Vucht’. Het Bredaas Lokaal Preventieakkoord sluit aan op andere initiatieven in de stad, de JOGG-aanpak en het Bredaas Sportakkoord. Doordat deze ook gericht zijn op een gezonde leefstijl en waarin ook samen wordt gewerkt met o.a. sport- en beweegaanbieders, onderwijs en zorg werken ze aanvullend en versterkend.

lokaal preventieakkoord breda

Meer informatie

Alle afspraken zijn terug te lezen in het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. Heb je vragen of wil je deelnemen? Neem dan contact op met Ans van der Borst via a.borst@ggdwestbrabant.nl.

Deel dit bericht: