City Challenge: meer perspectief voor Bredase jongeren

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van de jongeren in Nederland. Onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. 

GGD West-Brabant en Gemeente Breda namen het initiatief om samen met  jongeren, horeca en de creatieve sector te kijken naar wat er nog wél mogelijk is. De challenge: Hoe kunnen we Bredase jongeren (16 t/m 25) meer perspectief geven én Breda levendig en gezond houden? Deze challenge is aangegaan door middel van een online innovatiesprint. Op dag 1 zijn er wensen en behoeftes opgehaald bij jongeren in Breda. Op dag 2 zijn er samen ideeën bedacht en op dag 3 en 4 zijn deze ideeën uitgetest in de praktijk bij de doelgroep. Met de concepten die hieruit voort kwamen worden momenteel experimenten gestart.

city challenge corona breda
city challenge corona breda

Tijdens de sprint kwam naar voren dat jongeren vooral behoefte behoefte hebben aan ‘‘live’’ activiteiten en ze willen elkaar weer spontaan kunnen ontmoeten. De komende tijd gaan de betrokkenen daarom experimenteren met het organiseren van corona proof sociale en sportieve activiteiten. Denk hierbij aan sportactiviteiten en het organiseren van een feestelijke wandeltocht langs natuur, horeca en cultuur.

Ook worden studenten ingezet om coronaproof activiteiten te bedenken en uit te voeren. Door middel van een routekaart wordt er meebewogen met wat er op dat moment kan met betrekking tot de coronamaatregelen. Bovendien wordt er gewerkt aan een online platform waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze impact kunnen maken en waar ze allerlei inspiratie kunnen vinden. Op korte termijn is het doel om jongeren perspectief te bieden zolang de coronacrisis aanhoudt. Op langere termijn is de inzet gericht op een duurzaam gezonde, levendige stad!

week van de publieke gezondheid
Deel dit bericht: