JOGG-festival

Deel dit bericht:

SAVE THE DATE: inspiratiebijeenkomst ‘vitale werkgevers en werknemers in Breda’

Datum: 25 oktober 2018
Tijd: 15.30 - 18.00 uur
Locatie: volgt
Deelname: kosteloos

Vitale werknemers zijn energiek, goed inzetbaar en over het algemeen minder ziek. Gunstig voor werkgever én werknemer. Het loont om te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. Eén op de twee Nederlandse volwassenen heeft overgewicht met alle gevolgen van dien. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid nemen toe. Hoe hoog staat vitaliteit op de agenda in uw organisatie?

save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers
save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers

Inspiratie

Niets is zo lastig als het veranderen van gedrag. Op het werk is dat niet anders. Waardoor wordt de gezonde keuze de normale keuze, hoe ga je er met elkaar over in gesprek en hoe zorg je ervoor dat dit blijvend is? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van een gezonder aanbod in de bedrijfskantine, het doorbreken van te lang en te veel zitten en aandacht hebben voor de balans tussen werk en privé.

Om u te inspireren organiseren JOGG-Breda en Vitaal Breda een inspiratiesessie in samenwerking met JOGG-Nederland. Deze is voor en met het Bredase bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties in Breda georganiseerd. We kiezen voor een divers programma met mooie lokale praktijkvoorbeelden en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Tot slot biedt deze bijeenkomst de kans om de eerste stappen te zetten naar een gezonde werkvloer. Er wordt u ook een handige tool aangereikt.

save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers
save the date inspiratiebijeenkomst vitale werknemers en werkgevers

Op naar een Vitaal Breda

Het realiseren van een gezonde omgeving waar structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Dat is waar Breda voor gaat! Als JOGG-gemeente is Breda actief bezig om mensen en organisaties met elkaar te verbinden, in bijvoorbeeld de wijken, de sportverenigingen, op school en op het werk. Dit in samenwerking met publieke en private partners.

vitaal breda

Meer inwoners en werknemers in een stad aantoonbaar gezonder en vitaler maken

Gezond zijn vinden we allemaal belangrijk en we staan er eigenlijk niet echt bij stil, tot jezelf of je omgeving iets overkomt. Voor een stad en voor werkgevers zijn gezonde werknemers de ruggengraat van een vitale, economisch goed presterende stad. Hoe pak je dit gezamenlijk aan en hoe kun je gedrag gaan beïnvloeden?

Vitaal Breda gelooft dat vitaliteit, gezondheid en een gezonde leefstijl geen doelen zijn die je even afvinkt. De overtuigingen die je als onderneming en mens in al die jaren hebt opgebouwd, buig je niet zomaar om. 

vitaal breda
vitaal breda

Ambitie

Het leerproces van verandering op een gestructureerde wijze vormgeven, leren omgaan met weerstand, kleine stappen in de goede richting zetten en voortdurend feedback ontvangen, zijn de succesvolle ingrediënten van hun aanpak.

Vitaal Breda is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals. Een bundeling van individuen, ieder met zijn of haar eigen specialisme. Wat ze bindt? Met veel passie en plezier mensen helpen vitaler te leven. Zij zetten zich meer dan 100% in om hun opdrachtgevers te ondersteunen met hun vitaliteitsbeleid en invulling te geven aan vitaliteitsmanagement.  

Vitaal Breda helpt individuen, teams en organisaties, met maatwerkoplossingen, voor uitdagingen op het gebied van vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Hun missie? Samenwerken aan een gezonde en vitale stad!

Dit ondersteunen we als JOGG-Breda van harte! Immers goed voorbeeld doet goed volgen: gezonde werknemers kunnen hun kinderen een gezonde leefstijl aanleren.

vitaal breda

Team:Fit

Samen voor een gezondere sportkantine

Om ons heen zien we, in de gemeente Breda, dat er steeds meer aandacht is voor gezond eten en drinken en daarmee stimuleren we een gezonde(re) leefstijl bij jongeren én hun ouders. Ook in de sportkantine wordt steeds meer gekozen voor het uitbreiden van het assortiment met de gezondere keuze. Na een stevige training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de kantine. Met lekker eten, natuurlijk, en voor ieder wat wils. Maar hoe kom je tot een gezondere sportkantine, behoud je de sfeer en zorg je voor draagvlak binnen je vereniging?

kind schopt tegen bal
gezondere kantine

Bij HC zwart-wit, Basketbalvereniging de Barons en AV Sprint zijn ondertussen de eerste stappen richting een gezondere kantine gezet i.s.m. Team:Fit. Het ‘oude’ assortiment is in kaart gebracht met behulp van een kantinescan, een online tool ontwikkeld door het Voedingscentrum. Vervolgens zijn de eerste veranderingen in het assortiment doorgevoerd, zodat deze verenigingen in de nabije toekomst hun bronzen, zilveren of gouden certificaat in ontvangst mogen nemen.

De regels zijn eenvoudig:

  1. Bied in elke productgroep minimaal één betere keuze aan
  2. Maak het zichtbaar: betere opties krijgen een prominente plaats
  3. Stimuleer het drinken van water
  4. Leg schriftelijk in het beleid vast dat de vereniging voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines

Is jullie vereniging er ook klaar voor om stapsgewijs, onder begeleiding van een Team:Fit coach, te transformeren naar een gezondere kantine of clubhuis? Meld je dan nu aan via de website van Team:Fit www.teamfit.nl of stuur een mail naar irene.walk@teamfit.nl. Heb je vragen of wil je graag de uitgebreide brochure ontvangen, dan kan dit ook via Irene Walk.

Uiteraard staan ook onze JOGG-regisseurs, de mensen van Breda Actief en de GGD klaar om meer informatie te verstrekken. We verheugen ons erop om deze uitdaging met jullie aan te gaan!

gezondere kantine
Deel dit bericht:

Gezonde Kinderopvang

Kik Kinderopvang wil kinderen door bewegen met plezier, een gezonde toekomst meegeven!

Veiligheid: uitdagen zonder grote risico’s.
Een van de thema’s van Gezonde Kinderopvang is veiligheid. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat het daarbij om het stimuleren van zelfstandigheid binnen grenzen. Die grenzen moeten ook pm’ers in overleg met elkaar bepalen. 'Veiligheid is geen afvinklijstje.'

Bij KIK Kinderopvang gaan de kinderen zoveel mogelijk op avontuur. Vooral bij de mini-bso ondernemen de kinderen in het bos vlakbij allerlei activiteiten, zoals bomen klimmen, verstoppertje spelen en hutten bouwen.

kik kinderopvang spelen
kik kinderopvang kind

Maar ook de peuters komen dagelijks in het bos, om er een dierenspeurtocht te doen of te ravotten. Soms gaan baby’s mee in de draagzak, of ze liggen bij mooi weer onder toezicht in de tuin op het gras.

Oprichters Kitty Duking en Lotti van der Wouden zijn met hun kinderopvangcentrum op een sportpark, nabij Breda, anderhalf jaar geleden voor zichzelf begonnen. Hun visie: kinderen ontwikkelen zich door plezier en hebben uitdaging nodig. Voeding, bewegen, sport en avontuur staan centraal. ‘Voorheen werkten we allebei bij grote kinderopvangorganisaties, waar het accent meer lag op de verzorging’, zegt Duking. ‘Wij willen in de eerste plaats het kind zichzelf laten zijn; een vieze broek van het spelen is minder belangrijk.’ De organisatie heeft een protocol risicovol spelen, waarin staat dat het overwinnen van angsten door kinderen goed is voor hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Goed uitleggen

Echter, om kinderen los te kunnen laten, moet je ook een heldere visie over veiligheid hebben, beseffen ze bij KIK kinderopvang. De kinderen gaan niet zomaar het bos in. Het stuk bos waar kinderen zich kunnen uitleven, is afgezet met een hek. Vooraf maken de medewerkers duidelijke afspraken met de kinderen over wat er wel en niet mag. ‘Laatst gingen we bomen klimmen met de bso-groep’, vertelt Duking. De pedagogisch medewerker legde uit: ‘je mag zo hoog klimmen als ik groot ben.’

Duking was één van de deelnemers van de ‘train-de-trainerscursus’ van Gezonde Kinderopvang, die kinderopvangorganisaties ondersteunt bij het toepassen van een gezonde leefstijlFysieke veiligheid is één van de tien gezondheidsthema’s die daarbij aan bod komen. 

kik kinderopvang peuters
kik kinderopvang

Eigen verantwoordelijkheid

Vorig jaar en begin dit jaar zijn leidinggevenden van tientallen kinderopvangorganisaties getraind om hun medewerkers te scholen in deze gezondheidsthema’s. ‘Veel van wat ik leerde, passen we eigenlijk al toe’, zegt Duking. ‘De leerstof gaf ons vooral munitie om nóg beter aan ouders te kunnen uitleggen waarom we avontuurlijk spelen van kinderen zo belangrijk vinden.'

Zeina Bassa, adviseur kinderopvang bij Veiligheid NL, werkte mee aan de lesstof van de scholing 'Een Gezonde Start'. Ze wil daarin vooral overbrengen dat het besef van veiligheid een zaak voor het hele team op de werkvloer is. ‘Veiligheid wordt teveel geassocieerd met regels en risico-inventarisatie. Daardoor is het voor individuele pedagogisch medewerkers vaak een ver-van-mijn-bed-show.' 

Discussiëren

'We willen laten zien dat veiligheidsoverwegingen bekend moeten zijn bij het hele team, zodat iedereen weet wat de risico’s zijn. Dus niet: ‘zo en zo moet het, maar: waarom doen we dit, waarom nemen we deze maatregelen?’ ‘Stel je als pedagogisch medewerker bij alle veiligheidskwesties de vraag: waarom doen we het op deze manier?’, zegt Bassa. ‘Stel, je vindt dat kinderen in speeltoestellen of bomen te hoog gaan, en je bent met z’n allen steeds aan het roepen: doe voorzichtig! Dan kun je je als team afvragen of je misschien een cultuur hebt van teveel verbieden. Vraag elkaar: wat willen we, kinderen hun grenzen laten verleggen? Staat voorzichtigheid voorop? Wat voor organisatie willen we zijn?’

kik kinderopvang
kik kinderopvang

Bij KIK Kinderopvang vinden ze het vanzelfsprekend om de veiligheidsrisico’s gezamenlijk te inventariseren. ‘Pedagogisch medewerkers dragen bij ons altijd bij aan de beleidsontwikkeling. Als zij onze visie niet ondersteunen, gaat het niet werken.’ Steeds opnieuw wordt besproken wat wel en niet werkt. De pedagogisch medewerkers coachen elkaar in de manier waarop ze met kinderen omgaan, juist omdat ze van elkaar verschillen. Zo dagen jongere pedagogisch medewerkers kinderen vaak uit door mee te doen in hun spel, terwijl bij het knutselen met een schaar de meer ervaren krachten soms beter inschatten wat een kind zelf kan.

zelfstandigheid

Er zijn twee goede redenen om kinderen niet voortdurend te begrenzen. De eerste is de ontwikkeling van de motoriek. Denk daarbij aan slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden. Volgens de spoedeisende hulp-afdelingen gebeuren er meer ongelukken met fietsen en vallen, omdat kinderen tegenwoordig minder bewegen dan vroeger. Preventie door het risico juist op te zoeken. Ten tweede leidt het zelf ontdekken tot zelfstandige kinderen. Laat kinderen zelf van de schommel afklimmen, adviseert Bassa. ‘Niet voor niets is een speeltoestel zo bedacht dat de eerste tree hoger zit dan de rest: kinderen die er niet aan toe zijn, kunnen er niet op. Dan kun je ze dus beter niet optillen.’

kik kinderopvang
kik kinderopvang

Ook dat herkent Duking. ‘Laatst rende een meisje iets te enthousiast de speelheuvel op en rolde er tot haar schrik vanaf. We stonden erbij maar hielpen haar niet, omdat er geen onveilige situatie was. Vervolgens kroop ze voorzichtig opnieuw naar boven. Ze leerde zelf dat het wat rustiger moest.’ Of kinderen merkbaar zelfstandiger en handiger worden is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar ouders reageren positief. ‘Als ze met hun kinderen het bos ingaan reageren die veel vrijer, zeggen ze. Of, zoals een ouder op Facebook schreef: ‘Ik neem mijn kinderen aan het einde van de dag vies maar voldaan weer mee naar huis.’ Bassa merkt dat pedagogisch medewerkers op hun beurt blij zijn met de verschuiving van ‘zo veilig mogelijk’ naar ‘zo veilig als nodig is’. ‘Die positieve insteek vinden ze een verademing.’

 

Jeugd & Politiek

Jeugd & politiek: leerlingen van middelbare scholen presenteren hun plan voor het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de jeugd

Donderdag 19 april vond de slotbijeenkomst plaats van ‘Jeugd en Politiek’. Dit is een jaarlijks terugkerend project binnen de gemeente Breda, waarbij leerlingen van middelbare scholen een voorstel schrijven, om bij te dragen aan een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Hierin worden zij begeleid door raadsleden.

jeugd en politiek prijswinnaars
newmann college

19 april presenteerden middelbare scholieren uit 5 VWO hun project, om te strijden voor de prijs van €5000,- waarmee het project gerealiseerd kan worden. De scholen die het tegen elkaar opnamen waren: Het Stedelijk Gymnasium, Het Onze Lieve Vrouwelyceum, Markenhage, Het Newmancollege, Graaf Engelbrecht, De Nassau en Mencia de Mendoza. Elk jaar worden projecten ingediend rondom een thema. Dit jaar was het thema ‘gezondheid’. Eerder dit jaar, hebben we vanuit JOGG-Breda een presentatie gegeven aan leerlingen om  het lokale gezondheidsbeleid toe te lichten. Toen hebben zij inspiratie opgedaan voor hun project. Op 19 april hebben we onze bijdrage mogen leveren aan het juryschap op de slotbijeenkomst. Naast het uitreiken van de prijs van €5000,- voor het beste project, hadden we als jury ook de taak om het beste debatteam te selecteren. Nadat een groepje leerlingen van een school gepresenteerd had, konden de andere leerlingen het voorstel bevragen. Daarna konden we als jury kritische vragen stellen.

Het team van het Newmancollege heeft allebei de prijzen gewonnen. Het winnende project heet ‘Fruitbuddies’. Brugklassers nemen hierbij fruit mee voor elkaar. Er wordt een app ontwikkeld waarmee leerlingen punten kunnen verdienen door de stukken fruit die ze eten. Hoe meer punten, hoe eerder toegang tot hogere levels in de app. In de hogere levels maken leerlingen kans op leuke prijzen die via social media bekend gemaakt worden. Er hebben zich diverse sportorganisaties verbonden en zij verzorgen de prijzen. Vanuit JOGG-Breda vinden we het belangrijk dat jongeren zelf actief deelnemen aan het mede-creëren van een gezonde omgeving. Dit project draagt hier aan bij en dat vinden we een mooi voorbeeld. Updates over het verdere verloop van ‘Fruitbuddies’ worden gedeeld in de JOGG-nieuwsbrief.

Team Newmancollege, proficiat namens JOGG-Breda!

jeugd en politiek