Gezonde Kinderopvang

Kik Kinderopvang wil kinderen door bewegen met plezier, een gezonde toekomst meegeven!

Veiligheid: uitdagen zonder grote risico’s.
Een van de thema’s van Gezonde Kinderopvang is veiligheid. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat het daarbij om het stimuleren van zelfstandigheid binnen grenzen. Die grenzen moeten ook pm’ers in overleg met elkaar bepalen. 'Veiligheid is geen afvinklijstje.'

Bij KIK Kinderopvang gaan de kinderen zoveel mogelijk op avontuur. Vooral bij de mini-bso ondernemen de kinderen in het bos vlakbij allerlei activiteiten, zoals bomen klimmen, verstoppertje spelen en hutten bouwen.

kik kinderopvang spelen
kik kinderopvang kind

Maar ook de peuters komen dagelijks in het bos, om er een dierenspeurtocht te doen of te ravotten. Soms gaan baby’s mee in de draagzak, of ze liggen bij mooi weer onder toezicht in de tuin op het gras.

Oprichters Kitty Duking en Lotti van der Wouden zijn met hun kinderopvangcentrum op een sportpark, nabij Breda, anderhalf jaar geleden voor zichzelf begonnen. Hun visie: kinderen ontwikkelen zich door plezier en hebben uitdaging nodig. Voeding, bewegen, sport en avontuur staan centraal. ‘Voorheen werkten we allebei bij grote kinderopvangorganisaties, waar het accent meer lag op de verzorging’, zegt Duking. ‘Wij willen in de eerste plaats het kind zichzelf laten zijn; een vieze broek van het spelen is minder belangrijk.’ De organisatie heeft een protocol risicovol spelen, waarin staat dat het overwinnen van angsten door kinderen goed is voor hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Goed uitleggen

Echter, om kinderen los te kunnen laten, moet je ook een heldere visie over veiligheid hebben, beseffen ze bij KIK kinderopvang. De kinderen gaan niet zomaar het bos in. Het stuk bos waar kinderen zich kunnen uitleven, is afgezet met een hek. Vooraf maken de medewerkers duidelijke afspraken met de kinderen over wat er wel en niet mag. ‘Laatst gingen we bomen klimmen met de bso-groep’, vertelt Duking. De pedagogisch medewerker legde uit: ‘je mag zo hoog klimmen als ik groot ben.’

Duking was één van de deelnemers van de ‘train-de-trainerscursus’ van Gezonde Kinderopvang, die kinderopvangorganisaties ondersteunt bij het toepassen van een gezonde leefstijlFysieke veiligheid is één van de tien gezondheidsthema’s die daarbij aan bod komen. 

kik kinderopvang peuters
kik kinderopvang

Eigen verantwoordelijkheid

Vorig jaar en begin dit jaar zijn leidinggevenden van tientallen kinderopvangorganisaties getraind om hun medewerkers te scholen in deze gezondheidsthema’s. ‘Veel van wat ik leerde, passen we eigenlijk al toe’, zegt Duking. ‘De leerstof gaf ons vooral munitie om nóg beter aan ouders te kunnen uitleggen waarom we avontuurlijk spelen van kinderen zo belangrijk vinden.'

Zeina Bassa, adviseur kinderopvang bij Veiligheid NL, werkte mee aan de lesstof van de scholing 'Een Gezonde Start'. Ze wil daarin vooral overbrengen dat het besef van veiligheid een zaak voor het hele team op de werkvloer is. ‘Veiligheid wordt teveel geassocieerd met regels en risico-inventarisatie. Daardoor is het voor individuele pedagogisch medewerkers vaak een ver-van-mijn-bed-show.' 

Discussiëren

'We willen laten zien dat veiligheidsoverwegingen bekend moeten zijn bij het hele team, zodat iedereen weet wat de risico’s zijn. Dus niet: ‘zo en zo moet het, maar: waarom doen we dit, waarom nemen we deze maatregelen?’ ‘Stel je als pedagogisch medewerker bij alle veiligheidskwesties de vraag: waarom doen we het op deze manier?’, zegt Bassa. ‘Stel, je vindt dat kinderen in speeltoestellen of bomen te hoog gaan, en je bent met z’n allen steeds aan het roepen: doe voorzichtig! Dan kun je je als team afvragen of je misschien een cultuur hebt van teveel verbieden. Vraag elkaar: wat willen we, kinderen hun grenzen laten verleggen? Staat voorzichtigheid voorop? Wat voor organisatie willen we zijn?’

kik kinderopvang
kik kinderopvang

Bij KIK Kinderopvang vinden ze het vanzelfsprekend om de veiligheidsrisico’s gezamenlijk te inventariseren. ‘Pedagogisch medewerkers dragen bij ons altijd bij aan de beleidsontwikkeling. Als zij onze visie niet ondersteunen, gaat het niet werken.’ Steeds opnieuw wordt besproken wat wel en niet werkt. De pedagogisch medewerkers coachen elkaar in de manier waarop ze met kinderen omgaan, juist omdat ze van elkaar verschillen. Zo dagen jongere pedagogisch medewerkers kinderen vaak uit door mee te doen in hun spel, terwijl bij het knutselen met een schaar de meer ervaren krachten soms beter inschatten wat een kind zelf kan.

zelfstandigheid

Er zijn twee goede redenen om kinderen niet voortdurend te begrenzen. De eerste is de ontwikkeling van de motoriek. Denk daarbij aan slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden. Volgens de spoedeisende hulp-afdelingen gebeuren er meer ongelukken met fietsen en vallen, omdat kinderen tegenwoordig minder bewegen dan vroeger. Preventie door het risico juist op te zoeken. Ten tweede leidt het zelf ontdekken tot zelfstandige kinderen. Laat kinderen zelf van de schommel afklimmen, adviseert Bassa. ‘Niet voor niets is een speeltoestel zo bedacht dat de eerste tree hoger zit dan de rest: kinderen die er niet aan toe zijn, kunnen er niet op. Dan kun je ze dus beter niet optillen.’

kik kinderopvang
kik kinderopvang

Ook dat herkent Duking. ‘Laatst rende een meisje iets te enthousiast de speelheuvel op en rolde er tot haar schrik vanaf. We stonden erbij maar hielpen haar niet, omdat er geen onveilige situatie was. Vervolgens kroop ze voorzichtig opnieuw naar boven. Ze leerde zelf dat het wat rustiger moest.’ Of kinderen merkbaar zelfstandiger en handiger worden is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar ouders reageren positief. ‘Als ze met hun kinderen het bos ingaan reageren die veel vrijer, zeggen ze. Of, zoals een ouder op Facebook schreef: ‘Ik neem mijn kinderen aan het einde van de dag vies maar voldaan weer mee naar huis.’ Bassa merkt dat pedagogisch medewerkers op hun beurt blij zijn met de verschuiving van ‘zo veilig mogelijk’ naar ‘zo veilig als nodig is’. ‘Die positieve insteek vinden ze een verademing.’

 

Jeugd & Politiek

Jeugd & politiek: leerlingen van middelbare scholen presenteren hun plan voor het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de jeugd

Donderdag 19 april vond de slotbijeenkomst plaats van ‘Jeugd en Politiek’. Dit is een jaarlijks terugkerend project binnen de gemeente Breda, waarbij leerlingen van middelbare scholen een voorstel schrijven, om bij te dragen aan een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Hierin worden zij begeleid door raadsleden.

jeugd en politiek prijswinnaars
newmann college

19 april presenteerden middelbare scholieren uit 5 VWO hun project, om te strijden voor de prijs van €5000,- waarmee het project gerealiseerd kan worden. De scholen die het tegen elkaar opnamen waren: Het Stedelijk Gymnasium, Het Onze Lieve Vrouwelyceum, Markenhage, Het Newmancollege, Graaf Engelbrecht, De Nassau en Mencia de Mendoza. Elk jaar worden projecten ingediend rondom een thema. Dit jaar was het thema ‘gezondheid’. Eerder dit jaar, hebben we vanuit JOGG-Breda een presentatie gegeven aan leerlingen om  het lokale gezondheidsbeleid toe te lichten. Toen hebben zij inspiratie opgedaan voor hun project. Op 19 april hebben we onze bijdrage mogen leveren aan het juryschap op de slotbijeenkomst. Naast het uitreiken van de prijs van €5000,- voor het beste project, hadden we als jury ook de taak om het beste debatteam te selecteren. Nadat een groepje leerlingen van een school gepresenteerd had, konden de andere leerlingen het voorstel bevragen. Daarna konden we als jury kritische vragen stellen.

Het team van het Newmancollege heeft allebei de prijzen gewonnen. Het winnende project heet ‘Fruitbuddies’. Brugklassers nemen hierbij fruit mee voor elkaar. Er wordt een app ontwikkeld waarmee leerlingen punten kunnen verdienen door de stukken fruit die ze eten. Hoe meer punten, hoe eerder toegang tot hogere levels in de app. In de hogere levels maken leerlingen kans op leuke prijzen die via social media bekend gemaakt worden. Er hebben zich diverse sportorganisaties verbonden en zij verzorgen de prijzen. Vanuit JOGG-Breda vinden we het belangrijk dat jongeren zelf actief deelnemen aan het mede-creëren van een gezonde omgeving. Dit project draagt hier aan bij en dat vinden we een mooi voorbeeld. Updates over het verdere verloop van ‘Fruitbuddies’ worden gedeeld in de JOGG-nieuwsbrief.

Team Newmancollege, proficiat namens JOGG-Breda!

jeugd en politiek

Waterbox project op Nederlands Congres Volksgezondheid 2018

In opdracht van de JOGG-gemeenten Breda, Oss en ’s Hertogenbosch, werkt PubLab aan dit Waterbox project. De Waterbox is een cadeaubox voor ouders van jonge kinderen tussen de zes en twaalf maanden. De box bevat verschillende middelen, waaronder een beker, slabbetje, waterwijzer en boekje dat ouders helpt om water drinken als bijvoeding te stimuleren. De Waterbox is zo ontworpen, dat consultatiebureaus deze kunnen bespreken met ouders in een zes of acht maanden consult, zodat ze hem ook thuis kunnen gebruiken. Op dit moment onderzoekt PubLab hoe de box doorontwikkeld kan worden naar een effectief en aantrekkelijk product voor consultatiebureaus en ouders.

Deel dit bericht:

Koningsspelen 2018

Deel dit bericht:

Terugblik Jong Leren Eten : zaaien om te oogsten

Terugblik NL Vitaal

NL Vitaal West-Brabant 31 januari

Op 31 januari vond de NL Vitaal Bijeenkomst plaats in het NAC Stadion, in Breda. Het doel van de bijeenkomst is om regionaal de krachten te bundelen voor een vitale jeugd. Gemeente Breda heeft hierin samengewerkt met GGD West-Brabant, Gemeente Roosendaal, Gemeente Bergen Op Zoom, Gemeente Alphen-Chaam, Gemeente Oosterhout, Gemeente Woudrichem, Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025.

Er waren meer dan 100 aanwezigen uit allerlei hoeken. Denk aan wethouders, directeuren van bedrijven, professionals vanuit het onderwijs en maatschappelijke organisaties, zorg- en sportprofessionals en vertegenwoordigers van wijkteams. Samen kunnen we het verschil maken!

Erben Wennemars

Groenere schoolpleinen

Een groen schoolplein, wie wil dat niet?

Gesteund door een provinciale subsidie, advies en een gemeentelijke bijdrage, wordt het aanleggen van een groen, gezond en educatief schoolplein wel heel aantrekkelijk. Waarom een groen schoolplein en wat is er mogelijk voor Bredase scholen?

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een groen speelplein prikkelt de fantasie, er is minder pestgedrag en er blijkt uit onderzoek dat kinderen zich na een 'groene pauze’ beter kunnen concentreren.

Groener Schoolplein buitenspelen
Groene Speeltuin Breda

 

Er is, vanwege het provinciale programma ‘Schoolpleinen van de toekomst’, alle reden toe om vanaf 10 april 2018 groene schoolpleinen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van een advies en subsidie (€ 14.000,- per school). De gemeente Breda doet hier nog een schepje bovenop. Gedurende drie jaar, worden jaarlijks vier scholen voorzien van een bedrag van maximaal € 10.000 euro, waarbij o.a. deze criteria gelden:  

  • openstellen van het schoolplein voor de buurt
  • minstens 1/3 van de tegels gaat eruit, zodat het regenwater weer de grond in kan zakken
  • draagvlak onder het personeel en de ouders
  • het schoolplein inzetten voor 'buitenlessen'.  

De overkoepelende schoolbesturen (BOB) dragen jaarlijks vier Bredase scholen aan (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs), die voor de bijdrage in aanmerking komen.

Provinciaal is een kennisloket opengesteld met advies over bijvoorbeeld de subsidieregeling, ontwerpers en het 10-stappenplan. Vragen kun je nu al kwijt bij schoolpleinenvdtoekomst@ivn.nl

Bij de Gemeente Breda is Marika Rath (email: mcjb.rath@breda.nl / tel: 076-5294773) aanspreekpunt om de eerste vragen van scholen te beantwoorden en de koppeling met projecten in de schoolomgeving en een procesbegeleider te leggen.

Blije kinderen - groen schoolplein
Deel dit bericht: